STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WADOWICE: DO KAPLICY SZPITALNEJ WPROWADZONO RELIKWIE BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ

Wadowice: do kaplicy szpitalnej wprowadzono relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej

Do kaplicy szpitalnej na terenie wadowickiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej wprowadzono 19 grudnia relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, krakowskiej pielęgniarki beatyfikowanej 28 kwietnia br. w Krakowie. To inicjatywa kapelanów i pielęgniarek szpitala w Wadowicach.

Wadowice: do kaplicy szpitalnej wprowadzono relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej

Ceremonia rozpoczęła się Eucharystią w klasztornym kościele karmelitów bosych na wadowickiej „Górce”. Ćwierć wieku temu szpitalnym kapelanem w Wadowicach był o. Rudolf Warzecha, który jest kandydatem na ołtarze. Jego obowiązki przejął następnie o. Stanisław Bielat, obecnie emeryt. Od kilku lat kapelanami są o. Bogdan Smoliński i o. Jan Barci.

W homilii podczas Eucharystii o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD z wadowickiej wspólnoty karmelitów wyjaśnił, na czym polega duchowe spotkanie z postacią i przesłaniem bł. Hanny Chrzanowskiej – krakowskiej pielęgniarki, zmarłej w opinii świętości zaledwie 45 lat temu.

„Była w trudnych, komunistycznych czasach osobą wielkiej wiary, organizowała opiekę religijną nie tylko dla chorych, ale i dni skupienia, refleksji, wyjazdy pielgrzymkowe dla pielęgniarek. Opracowała jakże ceniony i tłumaczony na inne języki rachunek sumienia pielęgniarki, była nadto prekursorką opieki nad chorymi w ich domach, organizując, przy poparciu ks. kard. Karola Wojtyły, wolontariat przy wielu krakowskich parafiach, niosący chorym nie tylko pomoc fizyczną, ale i duchowa, religijną. Była aniołem dobroci” – podkreślił zakonnik i wyraził nadzieję, że błogosławiona w znaku relikwii będzie inspirowała „szlachetne postawy w odniesieniu do troski o pacjentów u lekarzy i pielęgniarek”.

„Niech wyprasza przed Bożym tronem w niebie zdrowie dla chorych i leczących się w wadowickim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, by szczęśliwi wracali do swoich domów. Tych zaś, którzy w wadowickim szpitalu żegnają się z tym światem i odchodzą do wieczności, niech ukierunkowuje do pojednania się z Bogiem i korzystania z posługi sakramentalnej świadczonej przez kapelanów” –dodał kaznodzieja.

W modlitwie obok przedstawicieli lekarzy uczestniczyli duchowni: ks. dziekan Zbigniew Bizoń, ks. prałat Tadeusz Kasperek i o. przeor Grzegorz Irzyk, jako główny celebrans. Obecne były reprezentantki zgromadzeń zakonnych związanych z posługą chorym: albertynek i nazaretanek. Nie zabrakło przedstawicieli samorządowców ziemi wadowickiej i urzędników miejskich.

Po Mszy św. relikwiarz przeniesiono procesjonalnie do kaplicy szpitalnej, gdzie w obecności chorych kapelani odprawili nabożeństwo paraliturgiczne i pobłogosławili relikwiami pacjentów, służbę zdrowia i pracowników placówki. Relikwiarz wraz z dokumentem autentyczności został na stałe umieszczony obok ołtarza w kaplicy.

Bł. Hanna Chrzanowska urodziła się 7 października 1902 r. w Warszawie. Była pielęgniarką, działaczką charytatywną, prekursorką pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej oraz członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych. Była też redaktor naczelną czasopisma „Pielęgniarka Polska”, współorganizatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zmarła 29 kwietnia 1973 r. w Krakowie, gdzie 28 kwietnia 2018 r. została beatyfikowana.

 

KAI

ZOBACZ TAKŻE