STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WALKA O MODLITWĘ TO SPRAWA ŻYCIA I ŚMIERCI

Walka o modlitwę to sprawa życia i śmierci

- Jestem przekonany, że walka o modlitwę jest najważniejszą walką w życiu chrześcijanina - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Liturgii wręczenia księgi Liturgii Godzin we Wspólnocie Neokatechumenalnej u Księży Misjonarzy na Miasteczku w Krakowie.W wygłoszonym słowie kardynał przypomniał najważniejsze prawdy dotyczące modlitwy. Po pierwsze modlitwa jest dziełem Bożym w nas, bo to Bóg chce się w nas modlić, ale to my o tę modlitwę musimy walczyć.

– Niebezpieczeństwo utraty rozmiłowania w Bogu przez zaniedbanie modlitwy pozostaje prawdziwym niebezpieczeństwem również na Drodze Neokatechumenalnej. Walka o modlitwę jest po prostu walką o życie. Dlatego jestem przekonany, że walka o modlitwę jest najważniejszą walką w życiu chrześcijanina. A w pierwszej kolejności jest to walka o czas na modlitwę.
Kardynał podkreślił, że w naszej zabieganej codzienności ciężko czasem wygospodarować chwilę na spotkanie z Bogiem,. Ale kiedy przyjrzymy się uważnie naszym dniom łatwo zauważyć tam wiele czasu poświęcanego, a raczej traconego na rzeczy „mniej konieczne, niepotrzebne, czy wręcz szkodliwe”.
Inną ważną prawdą dotycząca modlitwy jest fakt, iż ona nas przemienia, ponieważ kiedy zbliżamy się do Boga stajemy się lepsi. Modlitwa także działa jak egzorcyzm – przynosi uwolnienie szczególnie od złych myśli.
– Nie dziwmy się więc, że wszystkie ataki złego ducha mają na celu oderwać nas od źródła, czyli od modlitwy. Zły duch wie, jak nas oszukać. Będzie usiłował okradać nas z modlitwy w sposób systematyczny. Działa powoli, ale okrada skutecznie.

Kard. Dziwisz zaznaczył także, że modlitwa jest ciężką pracą, wymagającą systematyczności oraz zachęcał do wspólnej modlitwy – zarówno w rodzinach jak i we wspólnocie. Wskazał wreszcie, że modlitwa pomaga nam także w przyjmowaniu woli Bożej.
– Żywa modlitwa chroni nas przed alienacją, wprowadza w sam nurt życia i otwiera na doświadczenie mocy Pana Boga. Chrystus mówi: „beze mnie nic uczynić nie możecie”. Dlatego potrzebujemy modlitwy jak powietrza. Modlitwa sprawia, że dojrzewamy w wierze, rozeznajemy nasze powołanie i z odwagą je podejmujemy.

W dalszych słowach kardynał odpowiadał także na pytanie: Jak się modlić? Otóż szczerze, wytrwale i pokornie. Pan Bóg zna nasze serca i myśli, ale chce byśmy do Niego mówili. Nie ma modlitwy niewysłuchanej, choć nie na każdą Bóg odpowie tak jakbyśmy tego chcieli. Wreszcie pokorne stawanie przed Bogiem kruszy twarde, ludzkie serce i „działa jak najskuteczniejszy antybiotyk na najcięższą chorobę ducha, jaką jest pycha”.

Liturgia wręczenia księgi Liturgii Godzin jest elementem drugiej fazy formacji we Wspólnocie Neokatechumenalnej, która określana jest jako „ponowne odkrycie katechumenatu”. Od tej pory codzienna modlitwa neokatechumenów nierozerwalnie związana jest i wyznaczana przez codzienne rozważanie psalmów i czytań z Liturgii.

Justyna Walicka Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE