STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WARSZTATY DLA KANDYDATÓW NA CEREMONIARZY

Warsztaty dla kandydatów na ceremoniarzy

W dniach 18-23 lipca w Tenczynie, w domu rekolekcyjnym Braci Kapucynów, odbyły się warsztaty specjalistyczne przeznaczone dla kandydatów na Ceremoniarzy Parafialnych.

Warsztaty dla kandydatów na ceremoniarzy

Podczas warsztatów 38 lektorów z naszej archidiecezji rozwijało swoje umiejętności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia liturgii. Sprzęty, księgi i szaty liturgiczne, oraz przestrzeń zakrystii i prezbiterium na te kilka dni stały się codziennością i miejscami, w których przyszli ceremoniarze z 23 parafii zdobywali doświadczenie w posłudze mistrza ceremonii liturgicznych. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych ceremoniarzy, którzy dzielili się swoim kilkuletnim stażem w posługiwaniu parafialnym, ale również na szczeblu naszej diecezji. Nad całością trzymał pieczę ksiądz Ryszard Kilanowicz Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.

Z racji tego, że śpiew jest nieodzownym elementem liturgii, kandydaci obok stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, rozwijali również swoje umiejętności i znajomość muzyki kościelnej. Warsztaty liturgiczne to nie tylko rytuały i obrzędy, ale przede wszystkim pragnienie spotkania z żywym Bogiem. Dlatego podczas warsztatów nie zabrakło modlitwy, adoracji, Liturgii Uświęcania Czasu, jak i indywidualnego spotkania i rozważania Słowa Bożego.

W celu ukazania bogactwa Kościoła i liturgii warsztaty rozpoczęły się Mszą św. prymicyjną pod przewodnictwem jednego z wykładowców tegorocznej Szkoły Ceremoniarza Parafialnego, ks. dr. Mateusza Kowalczego SJ, który trzy tygodnie wcześniej przyjął świecenia kapłańskie. Na jednej z liturgii posługiwał diakon Mateusz Ostwald. Specjalnym gościem, który dał świadectwo swojego kapłaństwa i ukazał liturgię jako drogę do rozeznania powołania oraz podzielił się doświadczeniem swojej posługi, był Ceremoniarz Archidiecezji Krakowskiej, ks. dr Paweł Baran. Nie zabrakło także spotkania ze starszym lektorem, który przez liturgię odkrył powołanie do życia w rodzinie. Jakub Nowak dał świadectwo swojej drogi do Boga odkrywanej poprzez liturgię, szczególnie muzykę, ale nie tylko kościelną.

ZOBACZ TAKŻE