STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WRĘCZENIE NAGRODY IM. SŁUGI BOŻEGO JERZEGO CIESIELSKIEGO – OJCA RODZINY

Wręczenie Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wziął udział w uroczystości wręczenia nagrody im. Sł. B. Jerzego Ciesielskiego w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Tegorocznym laureatem został Jarosław Szarek, za szczególne umacnianie rodzin w Polsce poprzez służbę naukowca, badacza, popularyzatora i wychowawcy.Podczas uroczystości w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej metropolita krakowski abp. Marek Jędraszewski powiedział, że postać Jerzego Ciesielskiego fascynuje prawością i otwartością na życie. Był on znakomitym uczonym, poszukującym Prawdy, którą chciał przekazywać kolejnym pokoleniom. Metropolita wyraził swą radość z tego, że kapituła nagrody zwróciła uwagę na działalność dr. Jarosława Szarka, który nawet w czasach komunistycznego zakłamania, przez działalność podziemną chciał przekazywać innym prawdę. – Przypomina pan kolejnym pokoleniu rodaków niełatwą prawdę o najnowszych dziejach naszej ojczyzny. Niełatwą, ponieważ wymaga ona przedzierania się przez zasieki kłamstwa – powiedział arcybiskup. Stwierdził, że odkrywanie prawdy łączy się z koniecznością narażania się niektórym, a dr Jarosław Szarek buduje nowe pokolenia, które pragną żyć w prawdzie. – Z wielką wdzięcznością i szacunkiem patrzymy na pana życie jako męża i ojca. Jest pan kimś, kto najbliższą rodzinę, a także kolejne pokolenia Polaków, uczy co znaczy kochać – podkreślił metropolita. Stwierdził, że swym przykładem dr. Jarosław Szarek pokazuje, że można i trzeba tak żyć, osiągając poczucie osobistego szczęścia i dając innym nadzieję. Powiedział, że prawda, którą kieruje się w życiu, jest zbudowana na najwyższej i jedynej Prawdzie, jaką jest Chrystus. – Składam podziękowania i gratulacje za pana osiągnięcia i życzenia, żeby jak najbardziej pięknie i jak najdłużej mógł pan służyć swym bliskim i całemu społeczeństwu – powiedział arcybiskup.

Dr Jarosław Szarek podziękował za tę wyjątkową nagrodę. – Chciałbym ta nagrodą się podzielić z tysiącami polskich ojców, którzy być może lepiej ode mnie wypełniają tę misję. To jest naszą wielką nadzieją. Tych ludzi nie zobaczymy w mediach i na pierwszych stronach gazet, ale ich nie brakuje – powiedział. Stwierdził, że dzięki tym ojcom Polska przetrwała swe najtrudniejsze czasy. Przypominał niełatwe momenty z historii Polski i powiedział, że ojczyzna nadal trwa, bo z Polakami jest Bóg i poprzednie pokolenia rodaków, które oddały za nią swe życie. – My mamy jedno zadanie: pamiętać o nich. Ta pamięć trwa i żyje, rodzi się na ojcowskich kolanach – podkreślił. Przyznał, że ta nagroda jest dla niego wielkim wyróżnieniem i zobowiązaniem. Przypomniał świadectwo wielkich ojców, podkreślając, że dzieci potrzebują przede wszystkim miłości, czasu i okazywania piękna polskiego dziedzictwa. – Dziś nie ma większych zmagań niż te, które toczą się w rodzinie i nie ma ważniejszej roli niż bycie ojcem i matką – stwierdził.

Podczas Mszy św. w homilii arcybiskup powiedział, że wszyscy zgormadzeni w Kościele są jednym ludem Bożym, w którym każdy ma swoją rolę i pełni określoną posługę, dzięki udzielonym mu darom. Tak ukształtowane mistyczne ciało Chrystusa jest związane z Nim jako jego głową. Należy zatem troszczyć się o siebie, prezentując jednoznaczną postawę, która służy innym. Postawa zatroskania o siebie i innych musi być wspomagana przez pełną miłości postawę wobec tych, którzy są poza Kościołem.

– Nie ulega wątpliwości, że szczególnym środowiskiem, gdzie prawda powinna zajmować poczesne dla siebie miejsce, jest uniwersytet, wyższa uczelnia – podkreślił metropolita. Mówił o tym św. Jan Paweł II w Kolegiacie św. Anny, gdy wskazywał na powołanie uniwersytetu, które polega na służbie prawdzie. Nie można jedynie zatrzymywać się na prawdach typowych dla nauki, należy je przekraczać, dążąc do Najwyższej Prawdy. Za posługą prawdy musi natomiast podążać posługa myślenia. Te słowa odnoszą się do św. Jana Pawła II, ale także wspomnianego przez niego Sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego. Papież mówił, że był on człowiekiem, stanowiącym ucieleśnienie posługi myślenia. Odkrywanie prawdy, przekazywanie jej innym to dzieło społeczne, służące kolejnym pokoleniom.

Metropolita powiedział, że podobnie „mistrzem posługi myślenia” był św. Jan Paweł II, który przekazywał ludziom prawdę i otwierał ich na nią, wołając: „otwórzcie drzwi Chrystusowi”. – Posługa myślenia ma nieść dobro innym, ale także każdemu kto sam chce innym służyć – podkreślił. Stwierdził, że tę posługę pełnił zarówno św. Jan Paweł II jak i Sługa Boży Jerzy Ciesielski. – Posługa myślenia związana z odkrywaniem prawdy nie ogranicza się tylko do samej dziedziny poznania. Posługa myślenia to pomost od prawdy w kierunku drugiego człowieka, w kierunku tego, kto prawdę odkrywa i ją głosi. Pomost, zbudowany z dobroci. Głosimy Chrystusową prawdę z miłością, która jedynie potrafi burzyć mury uprzedzeń, zła i nienawiści – wskazał arcybiskup.

Stwierdził, że Sługa Boży Jerzy Ciesielski żył miłością Boga i umacniał w niej innych. W zmaganiu o siebie samego był wciąż wpatrzony w Zbawiciela, zdając sobie sprawę z tego, że będzie narażony na niebezpieczeństwa. – Posługa prawdzie, myślenia, budowania siebie i innych przez szczególną łączność prawdy i dobra, jest naznaczona koniecznością ofiary i cierpienia – podkreślił metropolita. Zauważył, że posługa cierpienia stała się krzyżem, świadomie podjętym przez papieża i ofiarowanym w intencji rodzin. Podobnie Sługa Boży Jerzy Ciesielski znosił wszelkie trudy i przyjmował je, stawiając ponad wszystko dobro najbliższych i innych ludzi.

– Dziękujemy Bogu za nowego laureata Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, który odkrywa swe miejsce w Kościele i dla Kościoła. Odkrywa swe miejsce w Polsce i dla Polski. Odkrywa swe powołanie pośród najbliższych i tych dalszych. Modlimy się za ciebie, czcigodny laureacie, by wszystko co pan uczynił i będzie czynił, było najpiękniejszym urzeczywistnianiem siebie w Kościele – mistycznym ciele Chrystusa – dodał arcybiskup. Na zakończenie życzył dr. Jarosławowi Szarkowi, by szlaki wytyczone przez św. Jana Pawła II i Sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego stały się jego osobistymi drogami.

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny, został dr Jarosław Szarek. Wyróżnienie otrzymał za szczególne umacnianie rodzin w Polsce poprzez służbę naukowca, badacza, popularyzatora i wychowawcy, który jest zawsze blisko rodzin i wspomaga je w odnajdywaniu drogowskazów patriotyzmu. Dr Jarosław Szarek jest polskim naukowcem i publicystą, byłym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a od 2023 – dyrektorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Z żoną Joanną Wieliczką-Szarek wychowuje czworo dzieci.

IMG_9823

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE