STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WSPÓLNOTA AKADEMICKA UPJPII SOLIDARNIE ZE STUDENTAMI I DOKTORANTAMI Z UKRAINY

Wspólnota akademicka UPJPII solidarnie ze studentami i doktorantami z Ukrainy

Władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z całą wspólnotą akademicką wyrażają solidarność i uruchamiają wsparcie dla naszych studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy niepokoją się o los swojego narodu i swoich rodzin.Na UPJPII kształci się 74 studentów i doktorantów z Ukrainy. Uczelnia to wspólnota, której studenci i pracownicy podążają jedną drogą osiągając kolejne stopnie edukacji tak dla własnego rozwoju jak i dla zdobywania zawodowych umiejętności, by wpływać pozytywnie i twórczo na otaczający świat. W tym duchu i takim rozumieniu człowieka i świata miejsca dla wojny nie ma. Stąd sprzeciw wobec agresji, działań militarnych podejmowanych w miejsce pokojowych rozmów w sferze rozwiązywania konfliktów. Jak boleśnie uczyła historia, wojna nigdy nie rozwiązywała problemów, a niosła z sobą wyłącznie niewyobrażalne ludzkie dramaty.

W obliczu ataku Rosji na Ukrainę nie pozostawiamy naszych studentów i doktorantów samych. Dramat, jaki przeżywa naród ukraiński porusza serca. Mobilizuje do gorliwej modlitwy, ale i do konkretnych działań. Monitorujemy potrzeby naszych studentów i doktorantów i w zależności od potrzeb będziemy organizować pomoc i wsparcie. – zapewniają władze UPJPII.

Informacje będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej UPJPII i w mediach społecznościowych.

Została uruchomiona pomoc psychologiczna pod adresem:

tel. 519 323 345
e-mail psycholog@upjp2.edu.pl

Gotowość do pomocy wyraziła również Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi, działająca na rzecz uczelni od ponad 30 lat.

Okazując chrześcijańską solidarność naszym studentom i doktorantom z Ukrainy, pozostajemy w modlitwie za Ukrainę, o pokój w Europie i na świecie. Rektor UPJPII ks. prof. Robert Tyrała odprawił w katedrze wawelskiej Mszę św. modląc się o pokój na Ukrainie.

Naszą wspólną modlitwę niesiemy wraz ze słowami suplikacji „Święty Boże” w organowym wykonaniu prof. Witolda Zalewskiego z Katedry Muzyki Kościelnej Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE