STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WYSTAWA O POLSKICH I SŁOWACKICH SZLAKACH PIELGRZYMKOWYCH

Wystawa o polskich i słowackich szlakach pielgrzymkowych

Na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie można oglądać wystawę poświęconą szlakom pielgrzymkowym wiodącym po polskich i słowackich miejscach kultu maryjnego. Przebieg trasy pątniczej pozwala na prezentację walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych regionów oraz ukazuje religijną tożsamość polsko-słowackiego pogranicza.

Wystawa o polskich i słowackich szlakach pielgrzymkowych

Wystawę plenerową poświęconą szlakom pielgrzymkowym wiodącym po polskich i słowackich obiektach sakralnych opracował Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Ekspozycja to część projektu „Szlak Maryjny – Światło ze Wschodu”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 20 14 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu, którego partnerem jest Instytut powstał już m.in. portal www.szlak.maryjny.pl, który zawiera panoramy wirtualne, przedstawiające wybrane miejsca kultu maryjnego na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego oraz kraju preszowskiego na Słowacji.

Zdaniem dr Barbary Munk z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II na południu Polski i na Słowacji kult Matki Boskiej jest bardzo widoczny. – Dla wielu osób odwiedzanie miejsc świętych wiąże się z doznaniem przeżyć duchowych. Istotne jest także upowszechnianie wiedzy o miejscach pielgrzymkowych oraz prezentowanie walorów historyczno-przyrodniczo-kulturowych danego regionu, aby odwiedzający mogli w pełni korzystać z tego bogactwa – podkreśla.

KAI | Kraków

ZOBACZ TAKŻE