STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / XVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KOLEJARZY W KRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy w Krakowie-Łagiewnikach

W dniu 14 września 2019 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy, której tegoroczne hasło brzmi: „W mocy Bożego Ducha”. Główną częścią pielgrzymki jest uroczysta Eucharystia w Sanktuarium, której będzie przewodniczył bp Janusz Mastalski z udziałem duszpasterzy kolejarzy.

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy w Krakowie-Łagiewnikach

 

Już 14 września 2019 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach  przybędą kolejarze z XVII Ogólnopolską Pielgrzymką by dziękować Bogu Miłosiernemu za otrzymane dary i polecać sprawy Ojczyzny, Polskiej Kolei, kolejarzy z rodzinami, rencistów, emerytów i prosić o błogosławieństwo we wszystkich sprawach, które dotyczą całego kolejarskiego środowiska a także by dać świadectwo jako chrześcijanie wobec ataku szkodliwych ideologii zagrażających naszej chrześcijańskiej wierze i europejskiej cywilizacji łacińskiej.  Ten wymiar pielgrzymki będzie obecny i podkreślony min w czasie konferencji, którą wygłosi moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszard Marciniak z Warszawy, zatytułowanej: „Współczesne zagrożenia Polski i Kościoła – potrzeba naszej odpowiedzi i świadectwa”.

Trud zorganizowania wzięli na siebie, jak dotychczas, krakowscy kolejarze z zakładów, spółek i organizacji związkowych z duszpasterzem kolejarzy Archidiecezji krakowskiej – ks. Prałatem Grzegorzem Szewczykiem w  łączności z Duszpasterzem Krajowym – ks. Prałatem Eugeniuszem Zarębińskim i ks Ryszardem Marciniakiem – Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Koordynatorem działań są kolejarze z KSKP Koło w Krakowie.

W tym roku hasłem Pielgrzymki jest hasło roku kościelnego: „W mocy Bożego Ducha” i  właśnie w mocy Ducha Świętego chcemy dawać świadectwo w swoim środowisku i wszędzie tam gdzie milczenie byłoby przyzwoleniem na zło.

Pielgrzymi zgromadzą się przy ołtarzu polowym gdzie o godz. 10:00 rozpoczną Drogę  Miłosierdzia, wg rozważań ks. Franciszka Ślusarczyka wieloletniego kustosza Sanktuarium.

Główną częścią pielgrzymki jest uroczysta Eucharystia w Sanktuarium której będzie przewodniczył J. E. Ks. biskup Janusz Mastalski z udziałem duszpasterzy kolejarzy.  W liturgii jak zawsze posługują kolejarze.

Obecne będą liczne kolejowe sztandary z Polski i orkiestra kolejowa, która tradycyjnie przydaje pewnego kolorytu kolejarskiej pielgrzymce do Sanktuarium, które 17 lat temu poświęcił Jan Paweł II i ustanowił Centrum Miłosierdzia Bożego dla świata.

Pielgrzymka zakończy się po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Organizatorzy: Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy,  Katolickie Stowarzyszenie, Kolejarzy Polskich, Związki Zawodowe, Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski serdecznie zapraszają Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, Emerytów i Rencistów, Sympatyków oraz wszystkich współpracujących czy związanych w jakikolwiek sposób z koleją do licznego udziału.

14 września 2019 r., Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, godz. 10:00 przy ołtarzu polowym.

 

W imieniu Organizatorów
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w Krakowie

Galeria

ZOBACZ TAKŻE