STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / XXVII PIELGRZYMKA DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

XXVII Pielgrzymka Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej

- Kościół widzi w trzeźwości jeden z podstawowych warunków dobrego i godnego życia prowadzącego do zbawienia – mówił podczas 27. Pielgrzymki Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. Pątnicy wzięli udział w drodze krzyżowej na dróżkach i uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem Księdza Biskupa.

XXVII Pielgrzymka Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej

W imieniu stróżów sanktuarium zebranych pielgrzymów przywitał o. Micheasz Okoński OFM, wikariusz kalwaryjskiego konwentu.

Biskup na początku homilii przypomniał wydarzenia sprzed lat: wybór na Stolicę Apostolską kardynała Karola Wojtyły, pielgrzymki papieża do Polski, a także modlitwę przed cudownym obrazem NMP Kalwaryjskiej w czasie ostatniej wizyty. Mówił, że kiedy dzisiaj wierni przybywają do Kalwarii, należy przypomnieć sobie, iż papież prosił, by przeciwstawiać się wszystkiemu, co zagraża ludzkiej godności.

Kaznodzieja stwierdził, że w dzisiejszym świecie zagubienie człowieka jest potęgowane przez zewnętrzne struktury zła.

– Wiele osób i środowisk gromadzi majątek i zwiększa wpływy wykorzystując ludzkie słabości. W mediach przez reklamę, przez lansowanie hedonistycznej, konsumpcyjnej mentalności utrwala się postawy i zachowania, które są dla człowieka krańcowo niebezpieczne – zwrócił uwagę biskup.

Ksiądz Biskup zachęcał, by stawić opór stylowi życia, który prowadzi do uzależnień. Prosił, by przeciwstawiać się sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. Przypomniał, że młody Karol Wojtyła był członkiem Koła Abstynenckiego w Wadowicach:

– A zatem od najmłodszych lat przyszły wielki papież i święty wskazywał, że podstawą troski o trzeźwość jest przede wszystkim osobiste zaangażowanie, osobiste świadectwo abstynencji – stwierdził kaznodzieja.

Dalej mówił, że potrzeba ludzi, którzy jak św. Jan Paweł II z odwagą i entuzjazmem będą pokazywać piękno świętego życia i chrześcijańskiej wolności.

– Troska o trzeźwość to troska o sprawy najważniejsze, dlatego musimy ją podjąć solidarnie z poczuciem odpowiedzialności. Odpowiedzialni za naród muszą wiedzieć, że na alkoholu nie zbudują silnej i zdrowej Polski. Alkohol nie zapewni nam dobrobytu, ani poważania wśród innych narodów.

Na zakończenie biskup zachęcał, by wszystkie sprawy związane z troską o trzeźwość oddać Matce Bożej i zwrócił się do Maryi:

– Wszystkie sprawy naszego życia, nasze troski i marzenia zawierzamy Tobie, Maryjo, powtarzając przejmujące słowa Ojca Świętego wypowiedziane właśnie tutaj, w Twoim sanktuarium, w Kalwarii Zebrzydowskiej: (…) Wejrzyj łaskawa Pani na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu, wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości, wejrzyj, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Amen.

Po południu w auli WSD OO. Bernardynów odbyły się otwarte mityngi AA i Al-anon. W pielgrzymce uczestniczyło ponad dwa tysiące wiernych.

Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. br. Zacheusz Rąpała OFM

Galeria

ZOBACZ TAKŻE