STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZJAZD TOWARZYSTWA TEOLOGÓW DOGMATYKÓW

Zakończył się Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

Pod hasłem „Źródło teologii: Pismo Święte w Tradycji” odbył się w Krakowie doroczny Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z wielu ośrodków uniwersyteckich polskich i zagranicznych.

Zakończył się Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków

– W tym roku chcieliśmy zastanowić się nad samymi źródłami myślenia teologicznego. Czyli, jak czytano Pismo Święte w historii Kościoła i co się stało we współczesnej egzegezie i współczesnej hermeneutyce biblijnej, że Pismo Święte czasem wydaje się dla nas zamkniętą księgą, trudną do czytania, przeznaczoną wyłącznie dla specjalistów – powiedział KAI o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków. – To jest kwestia historycznego narastania nauczania Kościoła. Warto zatem zastanowić się, jak to źródło teologii, którym jest Pismo Święte, ma się do tego narastania nauczania Kościoła, które nazywamy tradycją – dodał.

Zdaniem o. Kupczaka w dzisiejszym świecie mamy do czynienia z kryzysem teologii. – Kryzys ten wpisany jest w szerszy kryzys – kultury, o którym powszechnie się mówi. Jeśli chcemy zmierzyć się z kryzysem teologii, musimy stawiać dziś pytania najbardziej fundamentalne: czym jest teologia i jak powinno się uprawiać dobrą teologię – podkreślił.

Jednym z celów dorocznych zjazdów Towarzystwa Teologów Dogmatyków jest integracja środowiska. – Chodzi o to, aby się spotkać, poznać, wymienić informacjami na temat tego, czym się zajmujemy. W każdej pracy akademickiej te kontakty z uczonymi z tej samej dziedziny są bardzo ważne. Każdy z uczestników może także podzielić się tematami, nad którymi obecnie pracuje oraz swoimi osiągnięciami – mówił o. Kupczak.

W trakcie spotkania na temat tradycji jako zasady katolickiej teologii mówił kard. Gerhard Ludwig Müller. Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówiąc o tradycji i teraźniejszości Kościoła, podkreślił, że w Europie widać obecnie „ofensywne odrzucanie specyficznie chrześcijańskiej tradycji”. – Świadoma negacja własnej tradycji odcina Europę od jej zakorzenienia w judaizmie i chrześcijaństwie – mówił kardynał. W jego ocenie Kościół “zmuszony jest nieustannie i ciągle od nowa znajdować jedność ze swoim początkiem”.

Zjazd odbywał się w dniach 17-19 września w Krakowie. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Teologów Dogmatyków oraz Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II.

Towarzystwo powstało poprzez przekształcenie Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich przy KEP w stowarzyszenie. Ma ono charakter naukowy. Jego celem jest promocja teologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów oraz współpraca z towarzystwami teologicznymi, także z innych krajów.

 

KAI, led / Kraków

ZOBACZ TAKŻE