STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZASADY PRACY W KATEDRZE NA WAWELU

Zasady pracy w Katedrze na Wawelu

DLA DZIENNIKARZY: Zasady obsługi medialnej w Królewskiej Katedrze na Wawelu.1. Każdorazowo chęć realizacji materiału filmowego i każdej innej relacji dziennikarskiej prosimy odpowiednio wcześniej uzgadniać osobiście z proboszczem Katedry księdzem prałatem Zdzisławem Sochackim – kontakt jest na stronie Parafii Archikatedralnej www.katedra-wawelska.pl. Ekipy telewizyjne i inne media, które nie uzyskają takiej zgody, nie będą wpuszczane do Katedry, również ci przedstawiciele mediów, którzy będą łamali zasady pracy w tej najważniejszej w archidiecezji świątyni.
2. W Katedrze proszę stosować się do zaleceń księży, służby liturgicznej, pracowników porządkowych oraz przedstawicieli biura prasowego archidiecezji krakowskiej.
3. Dla operatorów kamer i fotoreporterów miejscem wyznaczonym do rejestracji jest prawa strona ołtarza koronacyjnego, ale tak, by nie zakłócać celebry, chyba, że będą inne ustalenia księdza proboszcza.
4. Zabrania się stawiania kamer i stania w głównym przejściu na wprost ołtarza.
5. Zabrania się wchodzenia w obszar prezbiterium.
6. Nie wolno podłączać żadnych urządzeń rejestrujących np.: rejestratorów, dyktafonów, mikrofonów, mikroportów, telefonów itd. do mikrofonów w Katedrze i w zakrystii. Urządzenia rejestrujące dźwięk proszę umieszczać w pobliżu głośników, ale nie bezpośrednio na nich i tak, by nie zakłócały pracy urządzeń katedralnych.
7. Nie wolno używać lamp błyskowych, lamp na kamerach, ani żadnego dodatkowego oświetlenia.
8. Podczas homilii i innych kluczowych momentów liturgii prosimy o pracę bez przemieszczania się.
9. Prosimy o stosowny do miejsca sakralnego schludny i skromny strój oraz odpowiednie zachowanie – np. prosimy nie żuć gumy i nie rozmawiać podczas liturgii.
10. Prosimy o uszanowanie sacrum, skupienia wiernych i posługi kapłańskiej w Katedrze jak i innych miejscach sakralnych archidiecezji krakowskiej.
ZOBACZ TAKŻE