STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZAWIERZYLI DZIECI BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Zawierzyli dzieci Bożemu Miłosierdziu

W sobotę - 1 czerwca – w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych. Mszy świętej, która była sprawowana w samo południe przewodniczył ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Eucharystię dopełniło nabożeństwo zawierzenia zmarłych dzieci Bożemu Miłosierdziu.Zebranych w Bazylice powitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział: – Niech wspólna modlitwa na tym szczególnym miejscu, gdzie cały świat został zawierzony Bożemu Miłosierdziu, umacnia nas w drodze naszego życia. Niech każdy z nas wpatrując się w oczy Miłosiernego Jezusa, w głębi Jego spojrzenia znajdzie odbicie własnego życia oraz światło Jego łaski, którą już wielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny…

W homilii ks. Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej podkreślił, że do łagiewnickiej świątyni przybyły dziś rodziny, aby zawierzyć dobremu Bogu ból i cierpienie związane z utratą dzieci. – W sposób szczególny uczestnikami tego wydarzenia są wszyscy którzy bezpośrednio doświadczyli utraty: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, najbliższa rodzina. Jak wielkie i szerokie znaczenie ma to wydarzenie, uświadomił mi mail jaki wczoraj otrzymałem. „Dziękuję za powiadomienie warszawskich środowisk rodziców dzieci utraconych o pielgrzymce w dniu 01 czerwca 2024. Ponieważ niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w uroczystościach Pielgrzymki, zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie w moim imieniu karty z nazwiskami dwojga moich utraconych dzieci. Dziękuję za ewentualne spełnienie mojej prośby. Z Panem Bogiem” – powiedział i dodał, że ta modlitwa wyrasta poza przestrzeń tego miejsca i czasu, ukazując nam, że w Bożym działaniu nie ma granic, które nie można przekroczyć, nie ma takiego cierpienia i trudu, które nie zostałyby zauważone, czy też doświadczenia, w którym pozostalibyśmy sami.

Jak mówił kapłan, to trudne doświadczenie jakim jest utrata dziecka, nie sposób zatem zrozumieć bez wiary w zbawczą obecność Boga, której wyrazem jest Ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu, dokonująca się w sposób bezkrwawy w Eucharystii, w której uczestniczymy na początku Naszego pielgrzymowania do Łagiewnickiego Sanktuarium.

– Myśli o odniesieniu do Boga towarzyszą człowiekowi wierzącemu każdego dnia. Są jednak takie momenty w życiu, kiedy stają się niezwykle trudne. Być może dziś niejeden z nas z tym właśnie się mierzy, spoglądając na obraz Jezusa Miłosiernego i widniejący pod nim napis: „Jezu, ufam Tobie” – zauważył ks. Gałuszka.

Kończąc homilię kaznodzieja przytoczył słowa św. Jana Pawła II zawarte w jego „Autobiografii”, a które są pięknym przesłaniem dla rodzin: „Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce (…), podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, mieszkania, a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. (…) Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca.  Każde dziecko przychodzące na świat jest ‘epitafią’ Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. (…) Modlę się za dzieci  – nienarodzone i narodzone – we wszystkich krajach świata: niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością”.

W procesji z darami na ołtarzu zostały złożone karty z imieniem i nazwiskiem zmarłego dziecka. Imiona dzieci po zakończonej pielgrzymce będą wpisane do Księgi Dzieci Utraconych prowadzonej w Sanktuarium. Rodziny otrzymały Akty zawierzenia i okolicznościowe świece. W trakcie nabożeństwa zwierzenia kapłan przekazał rodzinom z paschału Światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Rodzice z zapalonymi świecami odmówili wraz z celebransem Akt Zawierzenia Dziecka Bożemu Miłosierdziu i odśpiewali Magnificat jako dziękczynienie za dar jego życia.

Pielgrzymka adresowana jest rodzin doświadczonych śmiercią dziecka nienarodzonego i narodzonego, umierającego w wyniku poronień, w wypadkach komunikacyjnych, na skutek chorób onkologicznych i śmierci samobójczej. Każda osoba, która czuje się dotknięta śmiercią dziecka w rodzinie, jest zaproszona do uczestnictwa w pielgrzymce.

Małgorzata Pabis | Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
ZOBACZ TAKŻE