STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ KS. JACEK PIETRUSZKA

Zmarł ks. Jacek Pietruszka

W dniu dzisiejszym zmarł ksiądz dr Jacek Pietruszka, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Zmarł ks. Jacek Pietruszka

Ks. Jacek Pietruszka ur. 1967 r. w Krakowie.  Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego.  W trakcie pracy w parafii katedralnej na Wawelu w minionych latach współpracował m.in. z tamtejszym Muzeum Katedralnym i Archiwum Kapituły Metropolitalnej oraz ukończył międzyuczelniane studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Politechnikę Krakowską.

Od października 2013 roku pracował w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II jako zastępca dyrektora ds. Organizacyjnych.  Od 2015 roku pełnił w nim funkcję dyrektora.

Requiem aeternam…

ZOBACZ TAKŻE