STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ KS. PROF. JAN ZWIĄZEK – WIELOLETNI PRACOWNIK NAUKOWY PAT

Zmarł ks. prof. Jan Związek – wieloletni pracownik naukowy PAT

Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z żalem przyjęła wiadomość o śmierci ks. prof. Jana Związka, wieloletniego pracownika naukowego na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Zmarł ks. prof. Jan Związek – wieloletni pracownik naukowy PAT

Ks. prof. Jan Związek urodził się 6 grudnia 1937 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kabałach, potem w Załęczu Małym. W 1952 rozpoczął naukę w zakresie szkoły średniej w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Po zdaniu matury w latach 1956-1961 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1961 r. w katedrze św. Rodziny w Częstochowie z rąk bp. Zdzisława Golińskiego. Następnie został skierowany na studia historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii.

W minionym roku ks. Profesor Jan Związek świętował 50. rocznicę otrzymania stopnia doktora historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy pt. Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku w świetle kazań, napisanej pod kierunkiem prof. ks. dr. hab. Mieczysława Żywczyńskiego. Dokonał tego pomimo wielu zajęć w diecezji częstochowskiej, pracy w Niższym Seminarium Duchownym i w redakcji „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych”. Późniejsza kariera naukowa, skierowała drogi życia Księdza Profesora ku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Po otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym KUL w 1984 r. na podstawie rozprawy Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, pełniąc jednocześnie odpowiedzialną funkcję rektora Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w roku akademickim 1986/87 Ksiądz Profesor został zatrudniony na stanowisku docenta na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie przez dwie kadencje pełnił także obowiązki prodziekana oraz był członkiem Senackiej Komisji Regulaminowej. Od 1990 r. rozpoczął również prowadzenie wykładów z zakresu historii nowożytnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz z zakresu historii Kościoła i patrologii w seminariach zakonnych paulinów i bernardynów w Krakowie.

Należy przy tym przypomnieć, że gdy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1981 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II utworzył Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie z trzema wydziałami: teologicznym, filozoficznym i historii Kościoła, zaczęto pilnie poszukiwać pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy sprostaliby wyzwaniom stojącym przed nowo powstałą uczelnią. Było to szczególnie widoczne na tworzonym od podstaw Wydziale Historii Kościoła. Gdy ten organizacyjnie się ustabilizował, Ksiądz Profesor objął kierownictwo katedry Historii Kościoła w Czasach Najnowszych oraz został opiekunem specjalizacji w zakresie dziejów Kościoła powszechnego, składającej się z pięciu katedr.

8 maja 1995 roku Ksiądz Profesor został mianowany profesorem nadzwyczajnym historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w roku 1999 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Rok później został mianowany profesorem zwyczajnym nauk teologicznych na Wydziale Historii Kościoła PAT.

Posiadana wiedza, ale także wszechstronność zainteresowań naukowych ks. prof. Jana Związka przełożyły się na dużą liczbę opublikowanych prac o zróżnicowanej tematyce: rozpraw naukowych, publikacji o charakterze popularnonaukowym, publicystykę. Wśród ponad 750 publikacji, w tym 15 książek, szczególnie interesowały go: biografistyka, historia Kościoła z regionu częstochowskiego, społeczna działalność duchowieństwa i organizacji katolickich, a także archiwistyka.

W okresie aktywności zawodowej ks. prof. Jan Ziązek był cenionym dydaktykiem, a liczne seminaria naukowe prowadzone przez Księdza Profesora przyciągały rzesze studentów. Powodem tego było dobre, otwarte serce, a zarazem niezaprzeczalny fakt, że zarówno w środowisku krakowskim jak i częstochowskim Ksiądz Profesor należał do grona najlepszych znawców dziejów Kościoła w Polsce.

Ksiądz Profesor Jan Związek odszedł w wieku 82 lat, w 59 roku kapłaństwa. Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pozostaje w modlitwie.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ZOBACZ TAKŻE