STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ ŚP. ANDRZEJ SIONEK, BLISKI WSPÓŁPRACOWNIK KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO, LIDER WSPÓLNOTY ENCHRISTO, CZŁONEK RADY DIALOGU EKUMENICZNEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Zmarł śp. Andrzej Sionek, bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, lider wspólnoty EnChristo, członek Rady Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej22 stycznia 2022 r., odszedł do Pana śp. Andrzej Sionek, bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego, lider wspólnoty EnChristo, zasłużony ewangelizator.

Msza św. dziękczynna pogrzebowa za jego życie zostanie odprawiona w sobotę, 29 stycznia 2022 roku, o godzinie 10:30 w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Pochówek odbędzie się na cmentarzu Rakowickim godzinie 13:00.

 

Andrzej Sionek urodził się w Krakowie w 1953 roku. Od młodzieńczych lat zaangażowany był w Ruchu Światło-Życie, w którym był liderem wspólnot młodzieżowych i studenckich. Był organizatorem pierwszego seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym w Krakowie w 1977 roku oraz pierwszych ewangelizacji w ramach Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” (lata 1977-1978). Studiował fizykę jądrową na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak po uzyskaniu tytułu magistra zdecydował się nie kontynuować studiów w tym kierunku. Poświęcił się całkowicie służbie Kościołowi. Do 1993 roku jego życie i praca koncentrowały się przede wszystkim wokół Ruchu Światło-Życie, gdzie jako bliski współpracownik ks. Franciszka Blachnickiego został współodpowiedzialnym za tworzenie materiałów formacyjnych oraz organizację Centralnej Diakonii Modlitwy i Centralnej Diakonii Ewangelizacji.

Był nie tylko aktywnym organizatorem i animatorem w Ruchu Światło-Życie, ale także systematycznie pogłębiał swoją wiedzę w dziedzinie teologii, biblistyki, ewangelizacji. W 1986 roku uzyskał licencjat z teologii na KUL, a w 2000 roku obronił rozprawę doktorską pt. Posługa słowa w gminie korynckiej (1 Kor 12-14). Oprócz tego otrzymał roczne stypendium pastoralno-naukowe w Edynburgu (1986-87), brał udział w serii seminariów misyjnych w centrum szkoleniowym „Solasen” w Szwecji, a także uczestniczył w kongresach ewangelizacyjnych: Manila (Filipiny,1989); Surabaja (Indonezja, 1990).

Momentem przełomowym dla powstania Misji EnChristo było założenie w 1993 roku Szkoły Ewangelizacji i Życia Chrześcijańskiego, letniej stacjonarnej szkoły o charakterze ewangelizacyjnym i misyjnym zorientowanej na pomoc Kościołowi w byłych republikach Związku Radzieckiego. Była to jedyna w Polsce tego typu szkoła, formująca przyszłych ewangelizatorów i liderów wspólnot. Z tego dzieła narodziło się 2 lata później Stowarzyszenie „En Christo – katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan” (1995), którego Andrzej Sionek był założycielem i dyrektorem. W latach 1993-1999 Szkoła organizowała liczne międzynarodowe seminaria oraz wyjazdy misyjne na Słowację, Łotwę, Litwę, Węgry, Ukrainę oraz do Czech, Rosji, Rumunii i Szkocji.

Od 2000 roku Andrzej Sionek wspólnie z żoną Sanitą prowadził i rozwijał Katolickie Stowarzyszenie EnChristo, w ramach którego zorganizował ponad 100 seminariów weekendowych poświęconych ewangelizacji, w szczególności kursom i weekendom Alpha, jedności chrześcijan, w szczególności kształtowaniu posługi jedności wśród liderów i młodego pokolenia, oraz formacji weekendowej skierowanej do kobiet i mężczyzn, małżeństw i rodzin, poświęconej budowaniu relacji przez młodych ludzi.

Andrzej Sionek współpracował blisko z ks. Peterem Hockenem, z którym zainicjował Coroczne Międzynarodowe Ekumeniczne Tygodnie Młodych.

W 2002 roku został stałym współpracownikiem Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W 2012 roku został zaproszony do zespołu Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Praca w sekretariacie zaowocowała szczególnie dwiema inicjatywami ewangelizacyjnymi: „BMW” – czyli “Bliżej, Mocniej, Więcej” – ekumenicznej ewangelizacji na stadionie Cracovii w 2012 roku oraz Forum Nowej Ewangelizacji „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu” w 2013 roku.

W 2018 roku został powołany w skład Rady Dialogu Ekumenicznego i Międzyreligijnego Archidiecezji Krakowskiej.

ZOBACZ TAKŻE