STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ ŚP. +KS. PROF. WOJCIECH ŻYCIŃSKI SDB, BYŁY PROREKTOR PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

Zmarł śp. +ks. prof. Wojciech Życiński SDB, były prorektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Zmarł ks. prof. Wojciech Życiński SDB, ceniony mariolog, były dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prorektor PAT.Wojciech Życiński urodził się 22 lutego 1953 r. w Nowej Wsi. W 1973 r. wstąpił do zgromadzenia salezjanów w Kopcu. W latach 1974–1981 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 18 czerwca 1980 r. w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 19 czerwca 1981 w Krakowie biskup Albin Małysiak.

W latach 1981–1985 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując doktorat. Specjalizację pogłębiał, wyjeżdżając na stypendia naukowe na Katolicki Uniwersytet Ameryki w Waszyngtonie (1986) i do Marianum w Rzymie (1989). Habilitację w zakresie nauk teologicznych uzyskał w 1994 r. na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie rozprawy „Jedność w wielości. Perspektywy mariologii ekumenicznej”.

Był wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, a w latach 1990–1994 był tamże prefektem studiów. Od 1995 do 2017 pełnił funkcję kierownika najpierw II Katedry Dogmatyki, później Katedry Mariologii najpierw na Papieskiej Akademii Teologicznej a później na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie w roku 2000 objął stanowisko profesora uczelnianego.

W latach 1994–1997 sprawował urząd prodziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, a w latach 1997–2000 dziekana tego wydziału. Od 2000 do 2006 był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej. Od 2012 roku był zwyczajnym członkiem Pontificia Accademia Mariana Internationalis.

Był cenionym autorem wielu artykułów i monografii, szczególnie z zakresu mariologii. Na uwagę zasługują chociażby: „Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej” (Lublin, Wydawnictwo KUL, 2010) oraz „Matka, która pozostała Dziewicą” (seria Horyzonty dogmatu, Kraków 2017).

W ubiegłym roku akademickim ks. prof. Wojciech Życiński przeszedł na emeryturę. Senat UPJPII przyznał mu złoty medal Bene Merenti za wyjątkowy wkład w rozwój uczelni.

Był bratem śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Ks. prof. Wojciech Życiński SDB zmarł 7 kwietnia w 68 roku życia, 46 roku ślubów zakonnych, 39 roku kapłaństwa.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona we wtorek 14 kwietnia 2020 roku w kaplicy wewnętrznej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie przy ul. Tynieckiej 39. O godz. 9 00 wprowadzenie ciała do kaplicy, o 9 30 – różaniec. O godz. 10. 00 odprawiona zostanie Msza św. żałobna, a o godz. 11.30 odprowadzenie ciała na miejsce wiecznego spoczynku od bramy głównej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

– Z powodu ograniczeń związanych z epidemią prosimy o powstrzymanie się od bezpośredniego uczestnictwa w pogrzebie. Pozostańmy z uczestnikami pogrzebu w łączności duchowej – apelują salezjanie.

ZOBACZ TAKŻE