STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ŻYCIE CZŁOWIEKA WPISANE JEST W HISTORIĘ ZBAWIENIA

Życie człowieka wpisane jest w historię zbawienia

- Prośmy Pana Boga o dar umiejętności dziękowania za życie! - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas Mszy św. roratniej w Kaplicy Zygmuntowskiej w Katedrze na Wawelu.

Życie człowieka wpisane jest w historię zbawienia

Arcybiskup w homilii wspomniał o postawie wdzięczności, która powinna cechować chrześcijanina. Jej przejawem jest usłyszany w dzisiejszej Ewangelii hymn Maryi – Magnificat, a także dziękczynienie Anny za narodzenie Samuela.
– Bohaterowie dzisiejszych czytań wiedzieli, że najpiękniejszą formą dziękczynienia za dar życia jest ofiarowanie siebie.

Metropolita zauważył, że współczesny świat sam wybiera treści, w które chce wierzyć, tworząc dla siebie wygodną, mało wymagającą religię. Podkreślił, że każde ludzkie życie wpisane jest w historię zbawienia i ma ogromną wartość dla Boga.
– Każde życie jest Bożym darem, cudem stwórczej miłości, otwarciem drogi do szczęścia wiecznego.

Na zakończenie zachęcał wiernych, aby patrzyli na swoje życie w kategorii Bożego daru i, za przykładem Maryi i Anny, wysławiali Najwyższego za otrzymane od Niego łaski. Metropolita modlił się za górników, którzy zginęli w czeskiej kopalni i za ich rodziny, dla których czas Bożego Narodzenia będzie szczególnie trudny. Wspomniał też wszystkich, którzy spędzają Święta po utracie najbliższych i zapewnił ich o swojej pamięci w modlitwie.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Msza św. roratnia w Katedrze na Wawelu | Abp Marek Jędraszewski, 22.12.2018

ZOBACZ TAKŻE