STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ŻYCIE JAKO DOJRZEWANIE ŚWIĘTOŚCI – MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

Życie jako dojrzewanie świętości – Maksymilian Maria Kolbe

Maksymilian Kolbe to jeden z najbardziej popularnych świętych na całym świecie. Znany jest przede wszystkim ze swojego heroicznego czynu w Auschwitz, a przecież żył w sposób heroiczny każdego dnia, odpowiedzialny za życie i za wszystko, co otrzymał od Boga. Choć jest bohaterem wielu książek, dopiero ta publikacja całościowo ujmuje dynamikę jego świętości. Dziś nakładem wydawnictwa Bratni Zew ukazuje się nowa książka o. prof. Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv „Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe". To wyjątkowa pozycja, wpisująca się w jubileusz 125-lecia urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe.

Życie jako dojrzewanie świętości – Maksymilian Maria Kolbe

Prof. Kijas ze znawstwem wnika w świat Maksymiliana, odkrywając wewnętrzne tajniki jego duszy, pragnienia, emocje i tęsknoty. W ten sposób maluje urzekający obraz świętości, która nie jest czymś zewnętrznym, ale dojrzewa w głębi człowieka. Dzięki takiemu podejściu ojciec Kolbe jawi się przede wszystkim jako człowiek i prorok, świadomy Bożego wezwania, odpowiedzialny za ziarno świętości zasiane w nim przez Boga.

Lektura tej książki jest wyjątkową szansą na twórcze zmierzenie się z napięciami, jakich doświadcza każdy człowiek: między wolnością a posłuszeństwem, kontemplacją a działaniem, ideałem a ograniczonością. Niniejsza książka to po prostu wyjątkowy podręcznik życia duchowego dla każdego, kto swoją ziemską przygodę we współpracy z łaską Bożą chce uczynić arcydziełem.

Przewodnią myślą książki jest dojrzewanie świętości rozumiane jako śledzenie duchowego, emocjonalnego i egzystencjalnego rozwoju ojca Maksymiliana. Dojrzewanie świętości jest również perspektywą, z jakiej autor na niego patrzy. Koncentrując się na wewnętrznym życiu Kolbego, ojciec Kijas wydobywa na światło dzienne niewidzialne motywy jego widzialnych działań. Prezentuje dynamikę wewnętrznego życia, ukazując ziemski czas Kolbego jako harmonijny proces dojrzewania ziarna świętości zasianego w nim – jak w każdym innym człowieku – przez Boga. Dotyka zagadnienia wiary jako początku i istoty drogi Kolbego, posłuszeństwa z niej wynikającego oraz pokory i ufności Bogu umacniających się w kontekście wyzwań. Podkreśla rolę postu, który według ojca Maksymiliana jest, obok modlitwy, drogą do kontemplacji i doskonałości.

“Życie jako dojrzewanie świętości” ukazuje ojca Maksymiliana, który swoim przykładem przypomina i zachęca, żeby najcenniejszym skarbem w życiu każdego był Bóg, że to On jest jedyną autentyczną nadzieją świata.

W zasadzie każdy czas i każda sytuacja, jaką niesie życie, wydaje się być właściwa, aby skonfrontować się z kimś, kogo uważa się za ważnego, aktualnego w swoim przekazie, bliskiego sercu. Tak właśnie jest z ojcem Maksymilianem Marią Kolbe, męczennikiem z Auschwitz, kimś niezwykle bliskim wielu współczesnym. Żyje on w umysłach i sercach nie tylko swoich zakonnych braci czy rodaków, ale jest bliski także innym ludziom, pozornie odległym mu w czasie, różniącym się przynależnością wyznaniową czy kulturową. Kolbe posiada klasyczne cechy świętego, czyli jest kimś, kto żyje w nieziemskim wymiarze, tzn. boskim. To sprawia, że należy do wszystkich, że jest wspólną własnością człowieczego rodu i każdy z ludzi, niezależnie od języka, koloru skóry, przynależności etnicznej czy wyznaniowej, jest mu bliski; każdy bowiem został powołany do doskonałości-świętości, czyli do maksymalnego rozwoju darów otrzymanych od Stwórcy. I właśnie na tej drodze Maksymilian chce mu pomagać, radzić dobrym słowem i świadczyć przykładem, że warto być dobrym i warto od siebie wymagać, licząc przy tym na pomoc z nieba.

Wprowadzenie, str. 12

 

O autorze:

Zdzisław Józef Kijas – franciszkanin, profesor teologii, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i zagranicą, pracownik watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jest autorem wielu poczytnych książek, m.in.: Znalazłem perłę (WAM 2010), Życie zakonne: turystyka czy pielgrzymowanie (WAM 2011), Kto szuka Boga. Napomnienia św. Franciszka (WAM 2011), Inna strona Kościoła. Świętość (Bernardinum 2011), O życiu szczęśliwym w dobie kryzysu, czyli obrona ubóstwa (WAM 2012), Siła charakteru: o wadach i cnotach (WAM 2015), w tym także dwóch tomów powieści o wyjątkowych kobietach XIX wieku: Tam, gdzie rodzi się życie (Bratni Zew 2016) i Nawet szarość jaśnieje (Bratni Zew 2018).

 

Wydawnictwo Bratni Zew

Galeria

ZOBACZ TAKŻE