STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ŻYCIE NA 100%. MATERIAŁY FORMACYJNE DO SPOTKAŃ O DUCHU ŚWIĘTYM

Życie na 100%. Materiały formacyjne do spotkań o Duchu Świętym

Życie na 100% to materiały formacyjne do spotkań o Duchu Świętym wydane przez Wydawnictwo św. Stanisława, dostępne w aplikacji mobilnej Pentecost App.

Życie na 100%. Materiały formacyjne do spotkań o Duchu Świętym

Aplikacja ta początkowo służyła jako komunikator między duszpasterzem a młodymi oraz dostarczała treści ewangelizacyjne w formie mema, życiorysu świętego i fragmentu z Pisma Świętego. Od września na tej platformie znajdują się również materiały do prowadzenia spotkań o Duchu Świętym. Są one skierowane przede wszystkim do osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ale mogą być wykorzystywane także przez inne grupy i wspólnoty, które w swojej formacji chcą skupić się na bliższym poznaniu Ducha Świętego.

– Materiały dostarczają do każdego tematu zarówno tekst katechezy, którą można wygłosić do większej liczby osób, jak i konspekt do przeprowadzenia spotkania w małej grupie. Zespół prowadzący przygotowanie do bierzmowania lub animator grupy mają pełną swobodę w wybraniu najważniejszych z ich perspektywy tematów, a także formy w jakiej spotkania będą przeprowadzone. Przykładowo: przy cotygodniowym rytmie spotkań raz w miesiącu może odbyć się katecheza dla wszystkich, raz spotkanie modlitewne i w pozostałe dwa tygodnie spotkanie z animatorem w małej grupie – wyjaśnił Krzysztof Płachno, twórca Pentecost App. Autorem katechez jest ks. Marek Gilski, zaś konspekty przygotował zespół animatorów krakowskiego Ruchu Światło-Życie.

Aplikacja umożliwia kontynuowanie formacji również w tygodniu w sposób indywidualny. O materiałach, które znajdują się w jednym miejscu, przypominają powiadomienia w telefonie. Natomiast zapowiedź oraz podsumowanie, pojawiające się w formie wideo przed i po spotkaniu, stanowią przystępną opcję odbioru inspirujących treści.

Dodatkowo do filmików dołączone są pytania o opinię lub przemyślenia uczestnika. Udzielona w ramach aplikacji odpowiedź jest potem udostępniana księdzu lub animatorowi prowadzącemu grupę, który następnie na spotkaniu może odnieść się do udzielonych odpowiedzi, zachowując – zapewnioną przez aplikację – poufność przesłanych mu odpowiedzi. Taki sposób komunikacji może ułatwić uczestnikom dzielenie się doświadczeniem wiary i życia, a także pozwala prowadzącemu poznać swoich podopiecznych.

Więcej informacji o materiałach formacyjnych: www.pentecostapp.pl

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE