STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / ALBIN KARDYNAŁ DUNAJEWSKI (1879 – 1894)

ALBIN KARDYNAŁ DUNAJEWSKI (1879 – 1894)

Albin kardynał Dunajewski herb Sas, mianowany biskupem krakowskim 21 IV 1879, prekonizowany 15 V tegoż roku i konsekrowany 6 VI 1879. Nastąpiło odnowienie uszczuplonego terytorium diecezji. W 1880 i 1886 przyłączone zostały dekanaty leżące na południe od Wisły, które oderwano od diecezji tarnowskiej. Dunajewski przystąpił do restauracji katedry krakowskiej: odnowił konfesję św. Stanisłwa i kaplicę Zygmuntowską. W 1889 cesarz nadał biskupstwu krakowskiemu tytuł książęcy (zniesiony 1951), a 26 VI 1890 Dunajewski został kreowany kardynałem prezbiterem, tyt. śś. Gerwazego i Protazego. Zmarł 18 VI 1894, a administratorem został wybrany Feliks Gawroński, kustosz kapituły krakowskiej.

ZOBACZ TAKŻE