STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / ANDRZEJ STANISŁAW KOSTKA ZAŁUSKI (1746 – 1758)

ANDRZEJ STANISŁAW KOSTKA ZAŁUSKI (1746 – 1758)

Andrzej Stanisław Kostka Załusk herb Junosza, najpierw biskup płocki (1733), jako kanclerz Państwa przeszedł na biskupstwo łuckie (1736), następnie objął biskupstwo chełmińskie (1739), a przeniesiony 2 V 1746 do Krakowa założył kanclerstwo. Współzałożyciel wraz z bratem Józefem Andrzejem, biskupem kijowskim, słynnej Biblioteki Kałuskich w Warszawie. Kościół św. Stanisława i hospicjum rzymskie dla Polaków gruntownie odnowił, tak, że został nazwany drugim po Stanisławie Hozjuszu założycielem tejże instytucji. Konstytucja sejmowa z 3 XII 1764 oddała zarząd kościoła św. Stanisława i hospicjum biskupom krakowskim. Załuski założył trzecie oprócz zamkowego i stradomskiego seminarium duchowne w Krakowie, tzw. Akademickie z drukarnią przy ul. Wiślanej. Zmarł 16 XII 1758 i pochowany został w kaplicy Grota naprzeciw Krucyfiksu św. królowej Jadwigi. Po jego śmierci administrował diecezją sufragan biskup Franciszek Potkański.

ZOBACZ TAKŻE