STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / FRANCISZEK KRASIŃSKI (1572 – 1577)

FRANCISZEK KRASIŃSKI (1572 – 1577)

Franciszek Krasiński herb Ślepowron, jako podkanclerzy koronny otrzymał prowizję papieską na biskupstwo krakowskie 2 VI 1572. Uczeń Melanchtona w Wittenberdze. Jako jedyny z biskupów polskich poparł tolerancyjny akt Konfederacji warszawskiej (1573). Umarł 16 VI 1577 w Bodzentynie, gdzie chętnie przebywał i polecił się pochować w miejscowym kościele parafialnym, gdzie ma nagrobek. Administratorem diecezji po jego śmierci został wybrany Łukasz Podoski, prepozyt gnieźnieński, kanonik krakowski.

ZOBACZ TAKŻE