STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / JAN MAŁACHOWSKI (1681 – 1699)

JAN MAŁACHOWSKI (1681 – 1699)

Jan Małachowski herb Nałęcz, podkanclerzy koronny i biskup chełmiński (1676), przeniesiony do Krakowa 12 V 1681. Seminarium zamkowe odebrał z rąk kapituły i oddał w zarząd księżom misjonarzom. Sprowadził do Krakowa wizytki i wybudował im kościół na Biskupiem (obecnie ul. Krowoderska). W 1683 wysłał pod Wiedeń chorągiew husarską i regiment dragonów. W 1689 położył fundament pod budowę nowego kościoła akademickiego św. Anny, a w pobliżu niego Wojciech Dębiński przygotował fundację kościoła oo. Kapucynów. Małachowski zmarł 21 VIII 1699 i pochowany został pod konfesją św. Stanisława. Kościołowi katedralnemu zostawił gobeliny z historią Jakuba. Po śmierci Małachowskiego kapituła wybrała jako administratora diecezji swojego dziekana Kaspra Cieńskiego.

ZOBACZ TAKŻE