STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / JAN OLBRACHT KARD. WAZA (1632 – 1634)

JAN OLBRACHT KARD. WAZA (1632 – 1634)

Jan Olbracht kardynał Waza, syn króla Zygmunta III. Jako dziewięcioletni chłopiec otrzymał biskupstwo warmińskie (1621), a dnia 19 XI 1632 przeniesiony został na stolicę biskupią krakowską. Rok później (1633) kreowany kardynałem-diakonem tyt. B. Mariae Virg. In Aquiro. Rychło wybrał się do Włoch, gdzie zmarł w Padwie 29 XII 1634, licząc 22 i pół roku i mając święcenia diakona. Pochowany w grobach królewskich na Wawelu. Po jego śmierci został wybrany administratorem diecezji Szymon Kołudzki, kanclerz gnieźnieński, kanonik krakowski.

ZOBACZ TAKŻE