STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / JERZY KARDYNAŁ RADZIWIŁŁ (1591 – 1600)

JERZY KARDYNAŁ RADZIWIŁŁ (1591 – 1600)

Jerzy kardynał Radziwiłł herb Trąby, był konwertytą z kalwinizmu, nawróconym przez ks. Piotra Skargę. Jeszcze jako biskup wileński został kardynałem prez. tyt. Św. Sykstusa 12 XII 1585. Na biskupstwo krakowskie został przeniesiony 8 VIII 1581. Jako biskup krakowski zaczął rządy od konsekracji kościoła św. Stanisława w Rzymie, przy którym kardynał Stanisława Hozjusz urządził hospicjum dla polskich pielgrzymów. Radziwiłł był biskupem w duchu reformy trydenckiej, świątobliwym i konsekwentnym. Zarządził wizytację całej diecezji krakowskiej. Wizytował w jego imieniu archidiakon krakowski Krzysztof Kazimierski, później biskup kijowski. W roku świętym 1600 wybrał się na jubileusz do Rzymu, gdzie po krótkiej chorobie zmarł 21 I 1600. Pochowano go w Rzymie w kościele jezuitów del Gesu. W 1600 postawiono mu pomnik w katedrze wawelskiej w kaplicy pod wieżą srebrnych dzwonów, wykonany przez Piusa Welońskiego. Administrację po śmierci kardynała objął sufragan Paweł Dębski.

ZOBACZ TAKŻE