STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / PIOTR MYSZKOWSKI (1577 – 1591)

PIOTR MYSZKOWSKI (1577 – 1591)

Piotr Myszkowski herb Jastrzębiec. Jako podkanclerzy otrzymał biskupstwo płockie (1565), potem 5 VII 1577 został przeniesiony do Krakowa. Był mecenasem poetów, zwłaszcza Jana Kochanowskiego. Za jego rządów rozwinęli w Krakowie swą działalność jezuici. Ks. Piotr Skarga założył w 1584 arcybractwo Miłosierdzia. Przy tym wynikła sprawa Akademii Krakowskiej, której Myszkowski nie lubił. Mimo to zarządu Akademii jezuitom nie oddał. Myszkowski należał do najbogatszych ludzi w Polsce. W Pińczowie założył ordynację majątkową dla swej rodziny z tytułem margrabstwa (później tę ordynację wzięli Wielopolscy). Biskup był dobrodziejem dominikanów, którym oddał kolegiatę św. Idziego. Zmarł 3 IV 1591 i został pochowany w kościele dominikanów w kaplicy św. Dominika. Po jego śmierci administratorem diecezji został Jan Tarnowski, prepozyt krakowski.

ZOBACZ TAKŻE