STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / PIOTR TOMICKI (1525 – 1535)

PIOTR TOMICKI (1525 – 1535)

Piotr Tomicki, biskup przemyski (1514) i poznański (1520). Od 1515 podkanclerzy Państwa, prowadził wbrew Bonie i prymasowi Łaskiemu politykę filo-austriacką. Po ustąpieniu Konarskiego przeniesiony do Krakowa 9 XII 1523. Doceniając znaczenie stowarzyszeń kapłańskich Tomiki założył kolegiaty w Bobowej (1529) i przy kościele akademickim św. Anny w Krakowie (1535). W katedrze na Wawelu przebudował kaplicę św. Tomasza Kantuaryjskiego i przygotował sobie w niej renesansowy nagrobek. Zmarł 29 X 1535. Po jego śmierci administrował diecezją krakowską Jerzy Myszkowski z Przeciszowa, archidiakon krakowski.

ZOBACZ TAKŻE