STRONA GŁÓWNA / BISKUPI KRAKOWSCY / PIOTR Z FALKOWA ZW. SZYRZYK (1347 – 1348)

PIOTR Z FALKOWA ZW. SZYRZYK (1347 – 1348)

Piotr z Falkowa, biskup krakowski.Współpracownik biskupa Jana Grota, wybrany po jego śmierci w sierpniu 1347 przez kapitułę krakowską nowym biskupem. Wyjechał wraz z Bodzentą, ówczesnym dziekanem kapituły krakowskiej prosić papieża Klemensa VI o zatwierdzenie nominacji. Uzyskał je 12 grudnia 1347 r. Na dworze papieskim występował również jako wysłannik króla Kazimierza Wielkiego. Nowo mianowany biskup krakowski zmarł w wyniku zarazy (epidemia dżumy), która ogarnęła wówczas Europę.

ZOBACZ TAKŻE