STRONA GŁÓWNA / KAPITUŁA KOLEGIACKA PRZY BAZYLICE ŚW. FLORIANA

KAPITUŁA KOLEGIACKA PRZY BAZYLICE ŚW. FLORIANA

CZŁONKOWIE KAPITUŁY

KANONICY GREMIALNI
ks. prał. Grzegorz Szewczyk, prepozyt
ks. prał. Marek Hajdyła
ks. prał. Jan Machniak, scholastyk
ks. Andrzej Józef Nowobilski
ks. Andrzej Scąber
ks. Krzysztof Tekieli
ks. Marcin Cholewa

KANONIK SENIOR
ks. prał. Jan Dziasek

KANONICY HONOROWI
ks. Tomasz Szopa
ks. Józef Gubała
ks. Jarosław Żmija
ks. Stanisław Molendys
ks. Bogumił Jan Chruściel
ks. Charles Martin Kelly
ks. Robert Lynam
ks. Mirosław Król
ks. Walter Ptak
ks. Krzysztof Henyk
ks. Maciej Mańkowski

ZOBACZ TAKŻE