STRONA GŁÓWNA / KAPITUŁA METROPOLITALNA NA WAWELU

KAPITUŁA METROPOLITALNA NA WAWELU

CZŁONKOWIE KAPITUŁY

bp Jan Szkodoń, dziekan
bp Jan Zając
ks. prał. Jan Kabziński
ks. prał. Andrzej Fryźlewicz
ks. prał. Zdzisław Sochacki
ks. prał. Jacek Urban
ks. prał. Robert Tyrała
ks. prał. Zbigniew Rapacz
ks. bp prof. Janusz Mastalski
ks. dr hab. Piotr Majer
ks. Mateusz Hosaja
ks. Ireneusz Okarmus

KANONICY SENIORZY


ks. inf. Bronisław Fidelus
ks. inf. Adam Kubiś

ZOBACZ TAKŻE