STRONA GŁÓWNA / KOLEGIUM KONSULTORÓW

KOLEGIUM KONSULTORÓW

Spośród członków Rady kapłańskiej biskup diecezjalny powinien w sposób swobodny mianować niektórych kapłanów, w liczbie nie mniejszej niż sześciu i nie przekraczającej dwunastu, którzy by stanowili przez okres pięciu lat kolegium konsultorów, wypełniające zadania określone przez prawo” Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 502 – § 1.

bp Jan Szkodoń
bp Jan Zając
bp Damian Muskus
bp. Janusz Mastalski
ks. Paweł Rybski
ks. Grzegorz Szewczyk
ks. Tomasz Szopa
ks. Wojciech Zyzak

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE