STRONA GŁÓWNA / MSZA ŚWIĘTA Z ARCYBISKUPEM

MSZA ŚWIĘTA Z ARCYBISKUPEM

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punkcie 112 przypomina:

W Kościele lokalnym pierwsze miejsce ze względu na znaczenie symboliczne należy przyznać́ Mszy świętej, której przewodniczy biskup w otoczeniu swego prezbiterium, diakonów oraz świeckich pełniących posługi (Konstytucja o Liturgii Świętej nr 41) i w której święty lud Boży w pełni i czynnie uczestniczy. Wtedy bowiem w szczególny sposób objawia się Kościół.

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów (Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 2013) w punktach 119-170 opisuje szczegółowo Mszę świętą, której przewodniczy biskup, nazywając ją Mszą wspólnotową biskupa diecezjalnego.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE