STRONA GŁÓWNA / MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA 100 – LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA 100 – LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Z okazji jubileuszu 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy na nasze wystawy:

 

PASTERZ – Wystawa Stała (otwarcie 28 kwietnia 2020 r.)

Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie przygotowuje wystawę zatytułowaną Pasterz, będącą nową odsłoną ekspozycji stałej Muzeum, na którą składają się przedmioty osobiste Karola Wojtyły pochodzące szczególnie z okresu biskupiego, arcybiskupiego i kardynalskiego, dary, które otrzymywał od wiernych w tych latach, a także przedmioty wpisujące się w okres pontyfikatu Papieża Polaka.

Głównym motywem przewodnim wystawy są tematy i sprawy szczególnie ważne dla biskupa, a następnie kardynała Wojtyły, do których już jako papież wielokrotnie wracał zarówno w swoich książkach (m.in. „Wstańcie, chodźmy!”, „Dar i tajemnica”, „Pamięć i tożsamość”), jak i kazaniach, a nawet podczas rozmów z wiernymi prowadzonych przy słynnym Oknie Papieskim. Wśród nich możemy wymienić tajemnicę powołania i drogi kapłańskiej, piękno liturgii, służbę i obowiązki biskupa w Archidiecezji oraz Ojczyźnie, spotkanie z drugim człowiekiem, rodzinę, pracę naukową, temat sukcesji apostolskiej i łączności z swoimi poprzednikami (w szczególności Prymasem Tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, księciem kardynałem Stefanem Adamem Sapiehą oraz arcybiskupem Eugeniuszem Baziakiem) czy świętymi Archidiecezji, a przede wszystkim – szczególną rolę kapłana i biskupa jako Pasterza, która zawsze znajdowała się w centrum Jego działalności.

Pragniemy, aby zaprezentowane na ekspozycji obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego nie tylko stanowiły przypomnienie życiorysu Papieża Polaka oraz Jego związków z Krakowem i przybliżenie Jego postaci młodszym pokoleniom, które nie miały możliwości bezpośredniego uczestniczenia w wydarzeniach Jego życia i historycznego pontyfikatu, ale przede wszystkim stanowiły inspirację do tego by wciąż na nowo wracać do Jego bogatego i wciąż aktualnego nauczania.

 

CO JA Z WAMI MAM Wystawa czasowa (otwarcie 28 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r.)

Karol Wojtyła, początkowo jako młody ksiądz, następnie biskup i kardynał, stał
się przyjacielem, powiernikiem, autorytetem, a przede wszystkim duszpasterzem dusz – młodych studentów ze środowiska krakowskiego, których z czasem połączyły nierozerwalne więzy wspólnoty. Turystyka religijna stała się dla nich okazją nie tylko do obcowania
z pięknem natury, odkrywania prawdy i dobra, ale przede wszystkim była to sposobność
do spotkań ukierunkowanych na osobisty rozwój religijno-moralny.

Punktem wyjścia do koncepcji wystawy stał się album pamiątkowy zawierający zdjęcia oraz opisy wypraw turystycznych Karola Wojtyły z lat 1958-1978, przekazany
do Muzeum Archidiecezjalnego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie jako dar od ludzi, których już od pierwszych lat swojej

CZAS UCIEKA, WIECZNOŚĆ CZEKA – Wystawa czasowa (otwarcie 20 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.)

 

Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły

ul. Kanonicza 19‒21, 31 002 Kraków
12 421 89 63, 12 62 88 211
muzeumkra@diecezja.krakow.pl
www.muzeumkra.diecezja.pl

DYREKTOR
ks. Jacek Kurzydło – p.o. dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
12 62 88 213

GODZINY OTWARCIA

od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-17:00
w poniedziałki nieczynne

 

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE