STRONA GŁÓWNA / ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA

ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA

W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca (Dz. 1588). Te słowa wypowiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny. Z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wysłał ją, by przypomniała całemu światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka oraz wzywała do głoszenia jej z nową mocą świadectwem życia, czynem miłosierdzia, słowem i modlitwą.

Wpierw pozwolił jej niezwykle głęboko, przez pryzmat doświadczeń mistycznych,  wniknąć w tajemnicę miłosierdzia Bożego, którą poznawała i kontemplowała poczynając od dzieła stworzenia aniołów, świata i człowieka, przez wcielenie i narodzenie Syna Bożego, Jego życie, mękę i zmartwychwstanie, ustanowienie Kościoła z bogactwem słowa Bożego i łaskami sakramentów św., aż po wspólnotę życia z Bogiem na ziemi i w wieczności. Jej „Dzienniczek” w sposób niezwykle przekonywujący opowiada o tej tajemnicy naszej wiary, ukazując Boga nie tylko sprawiedliwego, ale także miłosiernego, bliskiego, kochającego każdego człowieka miłością czułą, niezależną od jakichkolwiek uwarunkowań, także od zachowania samego człowieka. Pragnę zaufania od swych stworzeń – wyznał Jezus – zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie Moje. Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia Mojego (Dz. 1059).

Integralną częścią tego orędzia są nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego, z którymi Jezus związał wielkie obietnice pod warunkiem praktykowania ich w postawie ufności wobec Boga (pełnienie Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnim. Do tych uprzywilejowanych form nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego należą: obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia.

Wizualną syntezą orędzia Miłosierdzia jest obraz Chrystusa Zmartwychwstałego i ukrzyżowanego z charakterystycznymi promieniami: bladym i czerwonym oraz podpisem: Jezu, ufam Tobie. Obraz ukazuje miłosierną miłość Boga, która najpełniej została objawiona w życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Syna Bożego. Z drugiej strony obraz mówi o tym, jaka powinna być odpowiedź człowieka na tę uprzedzającą miłosierną miłość Boga. Zawiera się ona w słowach podpisu: Jezu, ufam Tobie oraz wezwaniu do naśladowania Boga w miłosierdziu do ludzi. Skoro Bóg okazał nam tak wielkie miłosierdzie, że dał swego Jednorodzonego Syna, abyśmy mieli życie wieczne, to i my winniśmy okazywać czynną miłość wobec wszystkich ludzi.

To orędzie Ojciec Święty Jan Paweł II dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie w dniu kanonizacji Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku. Mówił: „Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka”. W czasie ostatniej pielgrzymki do Łagiewnik dodał, że pragnie, „aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dz. 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”.

Kolejni następcy na Stolicy Piotrowej podtrzymywali ten kierunek życia Kościoła w naszych czasach. Benedykt XVI powiedział, że Siostra Faustyna Kowalska otrzymała orędzie ufności dla ludzkości, orędzie o miłosierdziu Bożym (…). Orędzie to jest rzeczywiście głównym przesłaniem naszych czasów: miłosierdzie jako Boża moc, jako Boża granica dla zła całego świata. W Roku Miłosierdzia papież Franciszek tak zachęcał młodych do spotkania z Jezusem Miłosiernym w łagiewnickim Sanktuarium: Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć z głębi waszych serc: „Jezu ufam Tobie!”. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

 

Pobierz folder „Jezusowe orędzie Miłosierdzia”

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE