STRONA GŁÓWNA / KOŚCIOŁY / DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Dom Pomocy Społecznej im. św. s. Faustyny Kowalskiej

Dom Pomocy Społecznej im. św. s. Faustyny Kowalskiej
ADRES
  ul. Raba Wyżna 435A
    34-721 Raba Wyżna
  www.dps-raba-wyzna.pl
  dpsraba@interia.pl
  tel. 18/ 267 15 20
MAPA

Księża

ks. mgr Adam Kaczor

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

FUNKCJA W PARAFII I W DEKANACIE: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Andrzej Duda

ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

FUNKCJA W PARAFII I W DEKANACIE: Dyrektor DPS Caritas w Rabie Wyżnej

Opis parafii

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej powstał z dniem 1.07.2020 r. jako jednostka Caritas Archidiecezji Krakowskiej. DPS powstał na bazie funkcjonującego do dnia 30.06.2020 r. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Dom prowadzony jest na podstawie Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku i jest domem stałego pobytu dla 24 osób przewlekle, somatycznie chorych i 10 osób w podeszłym wieku.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Nowotarskiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie zawartej umowy. Działalność instytucji reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z 23 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

ZOBACZ TAKŻE