Urlop

Urlop
ADRES
MAPA

Księża

ks. mgr Miłosz Biela

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1988

ks. dr Grzegorz Babiarz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1999

INNE FUNKCJE: Posługa duszpasterska w Domu Geriatryczno-Rehabilitacyjnym Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie
ZOBACZ TAKŻE