STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN NEWSLETTERA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN NEWSLETTERA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN NEWSLETTERA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 

 1. Witryna diecezja.pl umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Archidiecezję Krakowską z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-004) przy ul. Franciszkańskiej 3 (dalej: „Archidiecezja”)
 2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.
 3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy związane z działaniami oraz wydarzeniami organizowanymi przez Archidiecezję Krakowskiej oraz w szczególności koncentrujące się wokół działalności kościoła krakowskiego i Jego Metropolity. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Archidiecezja, jak i jej partnerów.
 4. Wiadomości newslettera są wysyłane według potrzeby wysyłającego.
 5. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.
 6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres admin@diecezja.pl. Archidiecezja podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 7 dni roboczych.
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Archidiecezja Krakowska z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-004) przy ul. Franciszkańskiej 3
 8. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku, numerze telefonu).
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.
 10. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: firma TBC twórca strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej, administrator strony internetowej, biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej, duszpasterze odpowiedzialni za stronę Archidiecezji mianowani dekretem Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w celu zapewnienia obsługi technicznej i odpowiedniej jakości newslettera.
 11. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest akceptacja regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Przysługuje Państwu prawo do:
 13. a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
 14. b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 15. c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
 16. d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 17. e) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 18. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres diod@diecezja.krakow.pl. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od 12 lutego 2020 roku.

 

 

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE