STRONA GŁÓWNA / ŚWIĘTO ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA

ŚWIĘTO ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA

ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA
22 maj 

W Archidiecezji Krakowskiej Święto

Karol Józef Wojtyła, urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są, m. in.: bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna).

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie (Jr 3,15)

KOLEKTA

Módlmy się:
Boże, bogaty w miłosierdzie, * z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, † spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, * jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, † Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52, 7-10)

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (PS 96(95), 1-2. 3 i 7. 8a i 10)

REF: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie. REF.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. REF

Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. *
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem.
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy. REF

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10,11)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem dobrym pasterzem,
dobry pasterz poświęca swoje życie za owce.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA: (J 21, 15-17)

Paś baranki moje, paś owce moje

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje».

Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Janowi Pawłowi II, przynosimy dary na Ofiarę, która gładzi grzechy całego świata, † wejrzyj na nas łaskawie * i spraw, aby ta Ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, * lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. (Mt 20,28)

MODLITWA PO KOMUNII

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament przez nas przyjęty rozpali w nas gorącą miłość, * która pobudziła świętego Jana Pawła II do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE