STRONA GŁÓWNA / TYDZIEŃ CZWARTY- TRZEŹWOŚĆ NARODU

TYDZIEŃ CZWARTY- TRZEŹWOŚĆ NARODU

NIEDZIELA 1 sierpnia 2021 r.

 Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 To, co najbardziej potrzebne chrześcijańskiemu narodowi,
to trzeźwość – trzeźwość w myślach, w czynach, w codziennym życiu,
trzeźwość ducha i trzeźwość ciała
.

 Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

 

PONIEDZIAŁEK 2 sierpnia 2021 r.

 

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

Polska albo będzie trzeźwa, albo jej nie będzie wcale.

 Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

WTOREK 3 sierpnia 2021 r.

 Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem
najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej
.

 Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

 

ŚRODA 4 sierpnia 2021 r.

 Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!

 Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

CZWARTEK 5 sierpnia 2021 r.

 Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 Maryja pragnie królować w narodzie trzeźwym i czystym,
wiernym Bogu, Ewangelii, Krzyżowi, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom
.

 Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

PIĄTEK 6 sierpnia 2021 r.

 Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij,
zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga
.

 Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, naucz nas wiernie kochać Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Za przyczyną Sługi Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, błogosław nam i naszym rodzinom w trwaniu przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Amen.

NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 7 sierpnia 2021 r.

 

Cytat z nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego:

 Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.

Rozważanie wprowadzające

Gromadzimy się ponownie w kolejnym tygodniu na wspólnej modlitwie przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski. W kończącym się czwartym tygodniu zwracaliśmy szczególną uwagę na temat trzeźwości narodu.

Wskazania kard. Stefana Wyszyńskiego na temat potrzeby budowania trzeźwej Polski są dziś bardziej niż aktualne. Polacy spożywają bowiem więcej alkoholu – obecnie jest to ponad dziewięć litrów rocznie na jednego obywatela – niż w czasie, gdy Prymas Tysiąclecia wskazywał na to, że naszemu społeczeństwu zagraża niebezpieczeństwo biologicznego zwyrodnienia i utraty moralnej sprawności wskutek stale wzrastającego w naszym kraju spożycia alkoholu (kard. Stefan Wyszyński, List do kapłanów, Warszawa, 1979).

Niepokojące przywiązanie rodaków do alkoholu, uwarunkowane wieloma różnymi czynnikami natury społecznej, politycznej i gospodarczej, stało się dla prymasa Stefana Wyszyńskiego jedną z fundamentalnych trosk o odnowę moralno-społeczną polskiego narodu. Społeczeństwo łatwo rozpijane jest przecież bardziej podatne na zniewolenie. Dla kard. Stefana Wyszyńskiego alkoholizm stał się przykładem klęski społecznej, gospodarczej i wychowawczej o skali ogólnonarodowej. Dlatego w jego przekonaniu również cały naród powinien był podjąć wysiłek wydostania się z tego zgubnego nałogu. Pierwszym wielkim krokiem, aby ten wysiłek podjąć, była diagnoza problemu i uświadomienie go całemu społeczeństwu, a potem przyrzeczenie konkretnego działania. Prymas pisał do kapłanów: Bądźcie apostołami trzeźwości. Miejcie odwagę na spotkaniach towarzyskich zabierania głosu przeciwko upijaniu się. Dobrym słowem starajcie się przekonać ludzi o grozie pijaństwa i obowiązku trzeźwości (kard. Stefan Wyszyński, List do kapłanów, Warszawa, 1979).

Wstęp

W kończącym się czwartym tygodniu nowenny przed uroczystością beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego polecamy trzeźwość narodu.

Podczas internowania w Prudniku i Komańczy Prymas Tysiąclecia ułożył tekst Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, złożonych 26 sierpnia 1956 roku – pod nieobecność wciąż więzionego wtedy kard. Stefana Wyszyńskiego, ale w obecności Episkopatu i miliona wiernych na Jasnej Górze.

Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, będące w zamyśle kard. Stefana Wyszyńskiego swoistym oddaniem Polaków w opiekę Maryi, miały zmobilizować naród do wytężonej, wielopłaszczyznowej pracy nad sobą tak, aby doprowadzić do odnowy religijnej i moralnej, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i rodzinnym oraz społecznym. Jako apostoł trzeźwości kard. Wyszyński podkreślał to w słowach: Bracia, trzeźwymi bądźcie! Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby Naród szanujący wolność, umiejący walczyć «za naszą i waszą wolność», sam dla siebie stał się grabarzem! Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy! (kard. Stefan Wyszyński, Warszawa, 17 V 1959).

Modląc się o dobre przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, prośmy, by Jego postawa wobec uwolnienia Narodu od nałogu pijaństwa i uzależnień, była dla nas także lekcją bezgranicznej ufności i zaufania Bogu, zgodnie z tekstem Modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: Boże, wejrzyj na jego heroiczną wiarę, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego.

W czasie dzisiejszej modlitwy różańcowej chciejmy wspierać te osoby, którym brakuje wewnętrznej wolności. Będziemy prosić dla nich o trzeźwość w myślach, w czynach, w codziennym życiu, trzeźwość ducha i ciała, aby umiejętnie i rozsądnie korzystali z Bożych darów.

TAJEMNICA I – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Posłał Bóg anioła Gabriela, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, a dziewicy było na imię Maryja (Łk 1, 26-27).

Przedziwna to tajemnica i ogromne zaufanie Boga do człowieka. Bóg wiedział, że człowiek lęka się tajemnicy, dlatego posłał Anioła z prostym wezwaniem: nie bój się, jest z tobą Boża łaska, ona cię umocni i wesprze. I wtedy Maryja wypowiedziała swoje „fiat”. Bóg przychodzi codziennie do każdego z nas i pyta: „Czy chcesz, żebym uczynił dla ciebie wielkie rzeczy?”

W tekście Ślubów Jasnogórskich znalazło się ogólnonarodowe przyrzeczenie walki z nałogiem pijaństwa. Kluczowy w tym kontekście fragment brzmiał: Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej (Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego, Jasna Góra, 26 VIII 1956).

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty otaczasz szczególną opieką dzieci uciekające się do Ciebie i uczysz je mądrze korzystać z Bożych darów. Prosimy naucz nas od młodości pracować nad swoim charakterem, abyśmy nie popadli w niewolę alkoholu i innych używek. Nasza Najlepsza Matko, nie bądź na nas zagniewana za niewierność naszym przyrzeczeniom. Uproś, Twojemu Narodowi mądrość i wolę ich wypełnienia.

TAJEMNICA II – NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami» (Łk 1, 42).

Maryja i Elżbieta spotkają się. Kluczowym jednak wydarzeniem jest także spotkanie ich nienarodzonych jeszcze synów. Dokonało się to dzięki wielkiej wierze tych dwóch niewiast. Przyjęły Boży dar, a radość z tego, że Bóg czyni tak wielkie rzeczy, nie mogła pozostać w ukryciu.

W dniu 26 sierpnia 1957 roku, w pierwszą rocznicę złożenia Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, wędrówkę po polskiej ziemi, diecezjach i parafiach polskich, rozpoczął Obraz Nawiedzenia, czyli wierna kopia cudownego Wizerunku Czarnej Madonny, pobłogosławiona przez papieża Piusa XII. Dzięki peregrynacji rozpoczęło się przygotowanie do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, tzw. Wielka Nowenna, czyli rozłożony na dziewięć lat program moralnej odnowy Narodu. Każdy rok Wielkiej Nowenny miał za temat jedno z przyrzeczeń Ślubów Jasnogórskich, które stało na straży tego, aby społeczeństwo polskie nie było podatne na żadne zniewolenie.

Nawiązując do tej idei, Czcigodny Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – jako jeden z największych apostołów trzeźwości Narodu Polskiego – mówił: Chore są zwyczaje narodowe i rodzinne, które kultywują powszechne używanie alkoholu jako wyraz dobrego świętowania i udanej zabawy. Chore jest prawo, które umożliwia promowanie pijackiego stylu życia.

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty najdoskonalej wypełniłaś Boży zamiar wobec Ciebie. Nie szukałaś łatwych, natychmiastowych rozwiązań, ale cierpliwie przyjmowałaś i rozważałaś w sercu znaczenie spotykających Cię wydarzeń. Daj, abyśmy dzięki Twojej opiece i Twojemu wstawiennictwu przetrwali najtrudniejsze chwile. Niech głos nasz Ciebie wzruszy, Matko wspomóż nas! Matko, Ty wspomagaj nas nieustannie, w każdy czas! (pieśń Maryjna, Gdy trwoga nas ogarnia).

TAJEMNICA III – NARODZENIE PANA JEZUSA

Oto zwiastuję wam radość wielką: narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan (Łk 2, 10-11).

Syn Boży, odrzucony przez ludzi, skazany na poniewierkę i chłód betlejemskiej groty, stał się jeszcze bliższy nam, ziemskim tułaczom, szukającym drogi do niebieskiej Ojczyzny. Wierzymy, że zrezygnował z wielkich zaszczytów, zniżył się do człowieka i wszedł między bydło, pasterzy i siano (Franciszek Karpiński, Bóg się rodzi, moc truchleje), właśnie po to, by nauczyć nas pokory.

W dniu 22 marca 1972 roku Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński pytał młodzież akademicką: Młodzieży! Czy chcesz, żeby Polska była pijana? Czy zdajesz sobie sprawę do czego mogą doprowadzić pijani obywatele, rozpite rodziny, pijani szefowie w biurach, urzędach, fabrykach? Nietrzeźwi kierowcy autobusów, samochodów i pociągów? Czy takiej chcesz Polski? (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie do młodzieży akademickiej, Warszawa, 22 III 1972).

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty narodziłaś przedwieczne Słowo i dzięki temu stałaś się Matką, każdego z nas. Ucieczko grzesznych, przepraszamy za tych, którzy niszczą własne zdrowie i życie przez alkoholizm, nikotynizm, narkomanię i inne nałogi. Prosimy o łaskę wyzwolenia dla uzależnionych.

TAJEMNICA IV – OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu (Łk 2, 22).

Bóg dał Maryi i Józefowi władzę rodzicielstwa nad swym Synem. Oni ofiarowali Go Bogu, nie tylko dlatego, że tak nakazywało Prawo, ale i dlatego, że uwierzyli Bogu.

Podczas trwania Soboru Watykańskiego II kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, wraz z całym Episkopatem Polski podjął uchwałę modlitewnych czuwań wspierających pracę Soboru. Inicjatywa ta stała się też częścią duchowego przygotowania wiernych do obchodów Millenium Chrztu Polski. Istotą czuwania w okresie czwartej sesji Soboru w 1965 roku była zwycięska walka z własnymi słabościami oraz z największymi wadami narodowymi.

Pisali o tym biskupi polscy w Orędziu do biskupów niemieckich: Cały wierzący Naród brał też duchowy i bardzo żywy udział w Soborze przez modlitwy, ofiary i dzieła pokutne. W czasie obrad soborowych odprawiano we wszystkich parafiach błagalne nabożeństwa. W tym roku, ostatnim Wielkiej Nowenny, oddaliśmy się wszyscy pod opiekę Matki Bożej: biskupi, kapłani, osoby zakonne, jak i wszystkie stany naszego wierzącego Narodu. Przed ogromnymi niebezpieczeństwami tak moralnej, jak też i socjalnej natury, które zagrażają duszy naszego Narodu oraz jego biologicznej egzystencji, może nas uratować tylko pomoc i łaska naszego Zbawiciela, którą chcemy uprosić za pośrednictwem Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Pełni dziecięcej ufności rzucamy się w Jej ramiona. Tylko tak możemy być wewnętrznie wolni, jako oddani na służbę, a jednocześnie jako wolne dzieci – a nawet jako „niewolnicy Boga” – jak to nazywa św. Paweł (Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, Rzym, 18 XI 1965).

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, spraw prosimy, byśmy pamiętali, że jesteśmy własnością Twojego Syna i do Niego należeć chcemy (por. Leon XIII, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Rzym, 25 V 1899). Niech wewnętrzna postawa każdego z nas będzie ukierunkowana na niesienie pomocy osobom zniewolonym i najbardziej potrzebującym. Naucz nas wykorzystać daną nam wolność, tak jak Ty ją wykorzystałaś.

TAJEMNICA V – ZNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca (Łk 2, 49).

Jezus wiedział, kto jest Jego Ojcem. Chciał o tym głośno mówić od najmłodszych lat, pokazując tym samym, gdzie szukać prawdy. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział (Łk 2, 50). Niejednokrotnie chcemy działać po swojemu, po omacku; własnymi siłami zaradzać słabości i złu. A wystarczy siąść u stóp Chrystusa, słuchać Jego słów i uczyć się od Niego.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniu 21 października 1979 roku Prymas Stefan Wyszyński powiedział: Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Nie tylko niekompetencje, ale i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić do straszliwej katastrofy naszyj Ojczyzny. Jak ongiś narzekano: „Polska nierządem stoi” i szlachta doprowadziła do upadku Polski, tak dzisiaj można powiedzieć: „Ktokolwiek przyczynia się do tego nierządu będzie odpowiedzialny za losy Ojczyzny, bodaj bardziej dziś niż w roku 1939 (kard. Stefan Wyszyński, Przemówienie na KUL, Lublin, 21 X 1979).

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, Ty, nasza Orędowniczko w Niebie, mająca udział w chwale i mocy Boga! Weź w swoją opiekę ludzi doświadczających zniewoleń spowodowanych trudną sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną. Obdarz nas łaską zrozumienia, że w Bożej mądrości, Jego drogowskazach i nauce Kościoła znajduje się źródło i szczyt życia chrześcijańskiego (por. Sobór Watykański II, Lumen gentium, 11).

Zakończenie

Maryjo, Matko Boga-Człowieka, ucieczko grzeszników, wymieniamy wobec Pana historii i wspólnoty ludu Bożego grzechy i zaniedbania naszego narodu nie po to, aby pogrążyć się w zniechęceniu, w smutku, ale po to, by jeszcze bardziej zdecydowanie wypowiedzieć walkę temu wszystkiemu, co nas zniewala. Prosimy gorliwie Boga, za wstawiennictwem Twoim, Królowo Polski, o trzeźwość naszego narodu, bez której nigdy nie będziemy prawdziwie wolni. Jeśli chcemy być narodem Twoim, należy być trzeźwym. Matko Najświętsza, bądź nam wzorem i autorytetem moralnym, abyśmy zanosząc do Boga nasze modlitwy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Niech beatyfikacja jednego z największych apostołów trzeźwości Narodu Polskiego jeszcze mocniej zaangażuje nas w działania na rzecz trzeźwości i wyryje w naszej świadomości jego słowa: Dobrym słowem starajcie się przekonać ludzi o grozie pijaństwa i obowiązku trzeźwości (kard. Stefan Wyszyński, List do kapłanów, Warszawa, 1979).

Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE