STRONA GŁÓWNA / UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Wielki Kanclerz
abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski

Rektor
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Prorektorzy
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, ds. studenckich i dydaktyki
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, ds. rozwoju i polityki kadrowej
ks. prof. dr hab. Józef Stala, ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

http://www.upjp2.edu.pl/

Rektorat

Rektorat
ul. Kanonicza 25, 31 002 Kraków,
12 421 84 16,
rektorat@upjp2.edu.pl

Kwestura
Kwestura
ul. Kanonicza 25, 31 002 Kraków,
12 421 68 48Kanclerz
ks. mgr Andrzej Lichosyt,
kanclerz@upjp2.edu.pl

Kwestor
mgr Michalina Betlej,
kwestura@upjp2.edu.pl

Konta bankowe
Alior Bank SA
41 2490 0005 0000 4600 5727 1204
19 1240 4533 1111 0000 5431 1945 – Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Kasa
Czynna pon.–pt. 9‒15

WYDZIAŁY

Wydział Teologiczny

ul. Kanonicza 9, II p., pok. 305, 31 002 Kraków,
12 421 89 45, 12 422 60 20,
wt@upjp2.edu.pl

Dziekan
ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII

Prodziekani
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII, ds. studiów magisterskich dla kleryków
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII, ds. studiów magisterskich dla świeckich

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6, 33 100 Tarnów,
14 62 13 504(5) w. 618 lub 617, 14 622 33 31,
wteol@diecezja.tarnow.pl,
www.wt.diecezja.tarnow.pl

Dziekan
ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII

Prodziekani
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII
ks. dr Leszek Rojowski

Wydział Filozoficzny
ul. Kanonicza 9, I p., pok. 203, 31 002 Kraków,
12 370 86 08,
wf@upjp2.edu.plDziekan
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Prodziekan
o. dr hab. Marek Urban CSsR

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ul. Kanonicza 9, I p., pok. 202, 31 002 Kraków,
12 370 86 16,
wh@upjp2.edu.plDziekan
ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Prodziekani
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
dr Tomasz Graff

Wydział Nauk Społecznych
ul. Kanonicza 9, II p., pok. 301, 31 002 Kraków,
12 370 86 01, 12 370 86 03,
wns@upjp2.edu.plDziekan
ks. dr hab. Antoni Świerczek

Prodziekani
dr hab. Krzysztof Gurba, ds. rozwoju Wydziału
ks. dr hab. Grzegorz Godawa, ds. studenckich

Wydział Prawa Kanonicznego
ul. Kanonicza 9, III p., pok. 408, 31 002 Kraków,
12 370 86 13,  12 428 44 55,
wpk@upjp2.edu.plDziekan
ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut

Prodziekan
ks. dr Andrzej Sosnowski CR

Biblioteka
Biblioteka Główna
ul. Bobrzyńskiego 10, 30 348 Kraków,
12 421 84 40, 12 423 50 41,
biblioteka@upjp2.edu.pl, czasopisma@upjp2.edu.plDyrektor
mgr Magdalena Nagięć

Archiwum
ul. Bobrzyńskiego 10, 30 348 Kraków,
12 421 84 40, 12 423 50 12,
archiwum@upjp2.edu.plOpiekun
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII

Wydawnictwo Naukowe

ul. Bobrzyńskiego 10, 30 348 Kraków,
12 422 60 40,
wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Dyrektor
ks. dr Bolesław Karcz

Księgarnia LOGOS

ul. Franciszkańska 1, 31 004 Kraków,
12 421 51 31,
logos@upjp2.edu.pl

Godziny otwarcia: pon.–pt. 10‒18

Redakcje

Redakcja „Vita Academica”

Redaktor naczelna
mgr Marta Mastyło,
marta.mastylo@upjp2.edu.pl
514 042 040

Redakcja „Analecta Cracoviensia”

Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
analecta@upjp2.edu.pl

Redakcja „Logos i Ethos”

logosietos@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII

Redakcja „Folia Historica Cracoviensia”

folia@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII

Redakcja „Annales Canonici”

annales@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM

Redakcja „Polonia Sacra”

Redaktor naczelny
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII, henryk.slawinski@upjp2.edu.pl

Redakcja „Studia Socialia Cracoviensia”

ssc@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Redakcja „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
zagadnienia@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII

Redakcja „Orientalia Christiana Cracoviensia”

ochc@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
dr Paweł Krokosz

Redakcja „Pro Musica Sacra”

ul. Prosta 35a, 30 814 Kraków,
muzyka@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Redakcja „Tarnowskie Studia Teologiczne”

tst@diecezja.tarnow.pl
Redaktor naczelny
ks. dr Andrzej Dudek

Redakcja „The Person and the Challenges”

Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Józef Stala,
jozef.stala@upjp2.edu.pl

Redakcja „Theological Research”

thr@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Robert Woźniak

Redakcja „Racjonalia. Z Punktu Widzenia Humanistyki”

racjonalia@gmail.com
Redaktor naczelny
mgr Mikołaj Małecki

Redakcja „Semina Scientiarum”

semina.scientiarum@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
mgr Anna Sarosiek

Redakcja „Textus et Studia”

textusetstudia@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Konwikt księży studentów UPJPII

ul. Smolenia 8, 30 864 Kraków,
12 658 23 33

Dyrektor
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII, R.M., ur. 1961 Cisiec, wyśw. 1987, od 1997, pracownik UPJPII,
jandziedzic@poczta.onet.pl

Mieszkańcy
ks. dr Miłosz Hołda, ur. 1979 Proszowice, wyśw. 2005 (diec. kielecka), od 2015, pra-cownik UPJPII
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII, ur. 1958 Kielce, wyśw. 1984 (diec. kielecka), od 1997
ks. mgr Adam Kłóś, ur. 1981 Bochnia, wyśw. 2006 (diec. tarnowska), od 2009, student UPJPII
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, ur. 1961 Kielce, wyśw. 1987 (diec. kielecka), od 2000, pracownik UPJPII
ks. mgr lic. Wojciech Pal, ur. 1983 Jeleśnia, wyśw. 2008 (diec. biel.-zyw.), od 2012, stu-dent UPJPII
ks. dr Bartłomiej Pieron, ur. 1977 Skalbmierz, wyśw. 2002 (diec. kielecka), od 2015, pra-cownik UPJPII
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII, ur. 1964 Wołów, wyśw. 1989 (diec. wło-cławska), od 2004, pracownik UPJPII
ks. mgr lic. Łukasz Szydełko, ur. 1983 Łańcut, wyśw. 2008 (diec. przemyska), od 2012, student UPJPII
ks. mgr Jakub Wiśniewski, ur. 1989 Turek, wyśw. 2014 (diec. włocławska), od 2014, student UPJPII

Przychodnia lekarska

ul. Kanonicza 23, 31 002 Kraków,
Rejestracja telefoniczna poprzez Recepcję Centrum Medycznego IMIcare:
12 254 61 20, 12 254 61 21, 12 254 61 22, 535 014 050,
kontakt@imicare.pl

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE