STRONA GŁÓWNA / UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Wielki Kanclerz
abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski

Rektor
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała

Prorektorzy

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, Prorektor ds. polityki kadrowej i promocji
Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Prorektor ds. nauki oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej
Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

http://www.upjp2.edu.pl/

Rektorat

Rektorat
ul. Kanonicza 25, 31 002 Kraków,
12 421 84 16,
rektorat@upjp2.edu.pl

Kwestura
Kwestura
ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków,
12 889 80 15
Kanclerz
o. mgr Fidelis Maciołek OFM,
kanclerz@upjp2.edu.pl
12 889 80 03
Kwestor
mgr Michalina Betlej,
kwestura@upjp2.edu.pl
Konta bankowe
Alior Bank SA
41 2490 0005 0000 4600 5727 1204
19 1240 4533 1111 0000 5431 1945 – Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Kasa
Czynna pon.–pt. 9‒15

WYDZIAŁY

Wydział Teologiczny

ul. Kanonicza 9, II p., pok. 305, 31 002 Kraków,
12 421 89 45, 12 422 60 20,
wt@upjp2.edu.pl

Dziekan
Ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6, 33 100 Tarnów,
14 62 13 504(5) w. 618 lub 617, 14 622 33 31,
wteol@diecezja.tarnow.pl,
www.wt.diecezja.tarnow.pl

Dziekan
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII

Wydział Filozoficzny
ul. Kanonicza 9, I p., pok. 203, 31 002 Kraków,
12 370 86 08,
wf@upjp2.edu.pl
Dziekan
ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
ul. Kanonicza 9, I p., pok. 202, 31 002 Kraków,
12 370 86 16,
wh@upjp2.edu.pl
Dziekan
ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Wydział Nauk Społecznych
ul. Kanonicza 9, II p., pok. 301, 31 002 Kraków,
12 370 86 01, 12 370 86 03,
wns@upjp2.edu.pl
Dziekan
Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Wydział Prawa Kanonicznego
ul. Kanonicza 9, III p., pok. 408, 31 002 Kraków,
12 370 86 13,  12 428 44 55,
wpk@upjp2.edu.pl
Dziekan
ks. dr hab. Andrzej Wójcik
Biblioteka
Biblioteka Główna
ul. Bobrzyńskiego 10, 30 348 Kraków,
12 421 84 40, 12 423 50 41,
biblioteka@upjp2.edu.pl, czasopisma@upjp2.edu.pl
Dyrektor
mgr Magdalena Nagięć
Archiwum
ul. Bobrzyńskiego 10, 30 348 Kraków,
12 421 84 40, 12 423 50 12,
archiwum@upjp2.edu.pl
Opiekun
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII
Wydawnictwo Naukowe

ul. Bobrzyńskiego 10, 30 348 Kraków,
12 422 60 40,
wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Dyrektor
ks. dr Bolesław Karcz

Księgarnia LOGOS

ul. Franciszkańska 1, 31 004 Kraków,
12 421 51 31,
logos@upjp2.edu.pl

Godziny otwarcia: pon.–pt. 10‒18

Redakcje

Redakcja „Vita Academica”

Redaktor naczelna
mgr Marta Mastyło,
marta.mastylo@upjp2.edu.pl
514 042 040

Redakcja „Analecta Cracoviensia”

Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek
analecta@upjp2.edu.pl

Redakcja „Logos i Ethos”

logosietos@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Grzegorz Hołub, prof. UPJPII

Redakcja „Folia Historica Cracoviensia”

folia@upjp2.edu.pl

Redaktor naczelny
dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII

Redakcja „Annales Canonici”

annales@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Józef Krzywda CM

Redakcja „Polonia Sacra”

Redaktor naczelny
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII, henryk.slawinski@upjp2.edu.pl

Redakcja „Studia Socialia Cracoviensia”

ssc@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII

Redakcja „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
zagadnienia@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII

Redakcja „Orientalia Christiana Cracoviensia”

ochc@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
dr Paweł Krokosz

Redakcja „Pro Musica Sacra”

ul. Prosta 35a, 30 814 Kraków,
muzyka@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

Redakcja „Tarnowskie Studia Teologiczne”

tst@diecezja.tarnow.pl
Redaktor naczelny
ks. dr Andrzej Dudek

Redakcja „The Person and the Challenges”

Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Józef Stala,
jozef.stala@upjp2.edu.pl

Redakcja „Theological Research”

thr@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. dr hab. Robert Woźniak

Redakcja „Racjonalia. Z Punktu Widzenia Humanistyki”

racjonalia@gmail.com
Redaktor naczelny
mgr Mikołaj Małecki

Redakcja „Semina Scientiarum”

semina.scientiarum@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
mgr Anna Sarosiek

Redakcja „Textus et Studia”

textusetstudia@upjp2.edu.pl
Redaktor naczelny
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Konwikt księży studentów UPJPII

ul. Smolenia 8, 30 864 Kraków,
12 658 23 33

Dyrektor
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII
jandziedzic@poczta.onet.pl

 

Przychodnia lekarska

ul. Kanonicza 23, 31 002 Kraków,
Rejestracja telefoniczna poprzez Recepcję Centrum Medycznego IMIcare:
12 254 61 20, 12 254 61 21, 12 254 61 22, 535 014 050,
kontakt@imicare.pl

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE