STRONA GŁÓWNA / UWAGA DOTYCZĄCA KONCELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ

UWAGA DOTYCZĄCA KONCELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ

Do częstszych nieprawidłowości popełnianych w koncelebrze należy głośne wypowiadanie wspólnych modlitw przez wszystkich koncelebransów. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujący przepis Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego:

„Części modlitwy przeznaczone do wspólnego odmawiania przez wszystkich koncelebrujących, a zwłaszcza słowa konsekracji, jakie wszyscy są obowiązani wypowiadać, koncelebransi mają wymawiać głosem przyciszonym (submissa voce), aby można było wyraźnie słyszeć głos głównego celebransa. W ten sposób ułatwia się wiernym zrozumienie słów.” (OWMR 218)

Wskazówki interpretacyjne dla sformułowania „głos przyciszony” (czy jest to szept, czy coś pomiędzy mówieniem pełnym głosem a szeptem) są następujące:

  1. tłumaczenia OWMR 218 w innych językach – większość przekładów skłania się w stronę tłumaczenia „mówić cicho, półgłosem” (DE: mit leiser Stimme; EN: in very low voice; IT: recitare sottovoce; FR: à mi-voix)
  2. inne miejsca w Mszale Rzymskim, w którym pojawia się sformułowanie submissa voce – modlitwa przy składaniu chleba i wina na ołtarzu opatrzona jest komentarzem: Sacerdos, stans ad altare, accipit patenam cum pane, eamque ambabus manibus aliquantulum elevatam super altare tenet, submissa voce dicens… (w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich ten fragment został przetłumaczony w następujący sposób: „Kapłan stojąc przy ołtarzu bierze patenę z chlebem, unosi ją nieco nad ołtarzem i mówi cicho…”)
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE