STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 19. KOŚCIÓŁ STACYJNY – SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE

19. Kościół Stacyjny – SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO w Mogile

19. Kościół Stacyjny – SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO w Mogile
DATA ROZPOCZĘCIA: 18-03-2020 GODZINA: 18:00
MIEJSCE: ul. Klasztorna 11, Kraków
PARAFIA: Kraków-Mogiła, Parafia św. Bartłomieja Apostoła

ORGANIZATOR: Archidiecezja Krakowska
WWW: http://mogila.cystersi.pl
OPIS WYDARZENIA:

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313 poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Za sprawą abp. Marka Jędraszewskiego, jako ówczesnego metropolity, zaczęto ją sprawować w Łodzi w 2013 r. Obejmując Archidiecezję Krakowską abp Jędraszewski wprowadził ją także pod Wawelem.


Kościołem stacyjnym w środę III tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Sykstusa. Świątynia została wzniesiona przez papieża Anastazego I (399-401). Na początku siódmego wieku Grzegorz Wielki poświęcił świątynię jej fundatorowi, św. Sykstusowi, zabitemu przez rzymskich żołnierzy podczas odprawiania Mszy św. w katakumbach. W bazylice przekazywano katechumenom ostatnie pouczenie przed udaniem się do baptysterium przy bazylice św. Jana na Lateranie, gdzie otrzymywali chrzest.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu ze środy III tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława wchodzący w skład cysterskiego opactwa w Mogile. Świątynia jest sanktuarium Krzyża Świętego. To najstarszy i najsłynniejszy w Polsce ośrodek kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Cysterskie opactwo w Mogile powstało w XIII wieku. Wizerunek Ukrzyżowanego nazywany jest „łaskami słynącym”, o czym świadczą liczne wpisy do sanktuaryjnych ksiąg i wota zostawiane przy krzyżu. Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 9 czerwca 1979 r., wypowiedział w tym miejscu słynne słowa o tym, że nie można oddzielić ludzkiej pracy od krzyża.


Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE