STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 21. KOŚCIÓŁ STACYJNY – KOŚCIÓŁ NMP Z LOURDES – MISJONARZE

21. Kościół Stacyjny – KOŚCIÓŁ NMP Z LOURDES – Misjonarze

21. Kościół Stacyjny – KOŚCIÓŁ NMP Z LOURDES – Misjonarze
DATA ROZPOCZĘCIA: 20-03-2020 GODZINA: 18:30
MIEJSCE: Misjonarska 37, Kraków
PARAFIA: Kraków, Parafia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

ORGANIZATOR: Archidiecezja Krakowska
WWW: http://misjonarska.pl
OPIS WYDARZENIA:

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313 poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Za sprawą abp. Marka Jędraszewskiego, jako ówczesnego metropolity, zaczęto ją sprawować w Łodzi w 2013 r. Obejmując Archidiecezję Krakowską abp Jędraszewski wprowadził ją także pod Wawelem.


Kościołem stacyjnym w piątek III tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Wawrzyńca. Świątynia powstała w IV wieku w miejsce domu, który jego właścicielka Lucina przekazała chrześcijanom. W głównym ołtarzu, można podziwiać scenę ukrzyżowania pędzla Guida Reniego. Przedstawiony na obrazie Chrystus sprawia wrażenie jakby wisiał między niebem a ziemią.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z piątku III tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Zbudowany przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy łączy w sobie styl neoromański z neogotykiem. We wnękach głównego ołtarza znajdują się figurki tańczących wieśniaków (niczym w historii z Lourdes), a powyżej, pomiędzy przedstawieniem św. Anny i Joachima, kopia figury Matki Bożej z Lourdes, przywieziona z Francji pod koniec XIX wieku. W świątyni znajdują się relikwie krwi św. Jana Pawła II.


Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE