STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 25. KOŚCIÓŁ STACYJNY – KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA – MISJONARZE

25. Kościół Stacyjny – KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA – Misjonarze

25. Kościół Stacyjny – KOŚCIÓŁ NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA – Misjonarze
DATA ROZPOCZĘCIA: 25-03-2020 GODZINA: 19:00
MIEJSCE: ul. Stradomska 4, Kraków
PARAFIA: Kraków, Kościół Nawrócenia św. Pawła Apostoła

ORGANIZATOR: Archidiecezja Krakowska
WWW: https://stradom.misjonarze.pl
OPIS WYDARZENIA:

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313 poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Za sprawą abp. Marka Jędraszewskiego, jako ówczesnego metropolity, zaczęto ją sprawować w Łodzi w 2013 r. Obejmując Archidiecezję Krakowską abp Jędraszewski wprowadził ją także pod Wawelem.


Kościołem stacyjnym we środę IV tygodnia Wielkiego Postu jest Bazylika św. Pawła za murami. Życie św. Pawła skończyło się na drodze do Ostii, gdzie Apostoł Narodów został ścięty. Po śmierci, jego ciało przeniesiono trzy kilometry bliżej Rzymu, a na cmentarzu, gdzie go pochowano, postawiono upamiętniający go pomnik, który szybko stał się celem pielgrzymek chrześcijan. Cesarz Konstantyn w 324 roku wybudował w tym miejscu bazylikę.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z środy IV tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół Nawrócenia św. Pawła. Świątynia została zbudowana w latach 1719-1728. Ołtarz główny powstał w latach 1761-62, a wykonano go z czarnego marmuru dębnickiego. W klasztorze Misjonarzy przechowywany jest portret króla Stefana Batorego autorstwa nadwornego malarza Marcina Kobera namalowany w 1583 r., który trafił tutaj z katedry wawelskiej.


Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE