STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 25 LAT INSTYTUTU TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ EKUMENII I DIALOGU UPJPII. SYMPOZJUM NAUKOWE “BÓG, KTÓRY UCZY ROZMAWIAĆ”

25 lat Instytutu Teologii Fundamentalnej Ekumenii i Dialogu UPJPII. Sympozjum naukowe “Bóg, który uczy rozmawiać”

25 lat Instytutu Teologii Fundamentalnej Ekumenii i Dialogu UPJPII. Sympozjum naukowe “Bóg, który uczy rozmawiać”
DATA ROZPOCZĘCIA: 18-10-2018 GODZINA: 09:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 18-10-2018 GODZINA: 14:00
MIEJSCE: Budynek dydaktyczny UPJPII, Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula, I p.
ORGANIZATOR: Instytut Teologii Fundamentalnej Ekumenii i Dialogu UPJPII
WWW: http://www.upjp2.edu.pl/instytut-teologii-fundamentalnej-ekumenii-i-dialogu/o-nas
OPIS WYDARZENIA:

Świętujący 25 lat istnienia Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na sympozjum naukowe Bóg, który uczy rozmawiać.

 

Program sympozjum:

 

9:00-9:15        Uroczyste otwarcie

            CZĘŚĆ PIERWSZA – BILANS

9:15-9:35        ks. dr Paweł Pielka, Zarys historii Instytutu

9:35-10:00      ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Dokonania ITFED

10:10-10:30    Modlitwa ekumeniczna w kaplicy

10:30-11:00    Przerwa

            CZEŚĆ DRUGA – PERSPEKTYWY

11:00-11:10    ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Wiarygodność dialogu dziś

11:10-11:30    dyskusja

11:30-11:40    prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, Eklezjologia integralna

11:40-12:00    dyskusja

12:00-12:10    ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, Perspektywy dialogu z islamem i światem muzułmańskim

12:10-12:30    dyskusja

12:30-12:40    ks. dr hab. Damian Wąsek, Perspektywy dialogu z nauką

12:40-13:00    dyskusja

13:00-13:10    ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, Perspektywy dialogu ze sztuką

13:10-13:30    dyskusja

13:30-13:40    dr hab. Marek Kita, prof. UPJP II, Perspektywy apologii kerygmatyczno-sapiencjalnej

13:40-14:00    dyskusja

ZOBACZ TAKŻE