STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 26. KOŚCIÓŁ STACYJNY – ŚW. JANA CHRZCICIELA

26. Kościół Stacyjny – ŚW. JANA CHRZCICIELA

26. Kościół Stacyjny –  ŚW. JANA CHRZCICIELA
TYP WYDARZENIA: Kościoły Stacyjne,
DATA ROZPOCZĘCIA: 26-03-2020 GODZINA: 18:30
MIEJSCE: ul. Dobrego Pasterza 117, Kraków
PARAFIA: Kraków-Prądnik Czerwony, Parafia św. Jana Chrzciciela

ORGANIZATOR: Archidiecezja Krakowska
WWW: https://www.janchrzciciel.eu
OPIS WYDARZENIA:

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313 poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Za sprawą abp. Marka Jędraszewskiego, jako ówczesnego metropolity, zaczęto ją sprawować w Łodzi w 2013 r. Obejmując Archidiecezję Krakowską abp Jędraszewski wprowadził ją także pod Wawelem.


Kościołem stacyjnym w czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Sylwestra i Marcina. Świątynia znajduje się w miejscu, gdzie stał wcześniej dom rzymskiego prezbitera Ekwitusa, w którym urządzono tzw. kościół domowy, czyli miejsce spotkań i nabożeństw chrześcijan w okresie krwawych prześladowań. Bazylikę wzniósł papież Sylwester I, a papież Symmachus odbudował ją, dedykując świętym Marcinowi z Tours i papieżowi Sylwestrowi I.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z czwartku IV tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym. Świątynia zawdzięcza swój początek decyzji ks. kard. Karola Wojtyły o podziale osiedla na dwie wspólnoty. W jej wyniku utworzono odrębną parafię, która powstała wokół istniejącej od ponad 400 lat kaplicy. 14 listopada 1985 r. kard. Franciszek Macharski wmurował kamień węgielny, poświęcony na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 r. Kamień składa się z trzech części: z kamienia z Ain Karim – miejsca urodzenia św. Jana Chrzciciela, z rzymskich katakumb oraz Bazyliki Laterańskiej w Rzymie.


Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE