STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / CHRZEŚCIJAŃSTWO RELIGIĄ LOGOSU – TEOLOGIA JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI

Chrześcijaństwo religią Logosu – teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Chrześcijaństwo religią Logosu – teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
TYP WYDARZENIA: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej,
DATA ROZPOCZĘCIA: 11-05-2023 GODZINA: 08:00
MIEJSCE: Aula św. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8
OPIS WYDARZENIA:

Sesja odbędzie się 11 maja 2023 roku o 8.00 w Auli św. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8.

Zainteresowani udziałem jako prelegenci proszeni są o rejestrację oraz przesłanie zgłoszenia pracy wraz ze streszczeniem do 30 marca 2023 roku. Wybór tekstów, które zostaną wygłoszone oraz opublikowane w monografii, dokona komisja naukowa. Zakwalifikuje ona 9 referatów do wygłoszenia w czasie sesji. Zgłoszenie do czynnego udziału w sesji oznacza równocześnie złożenie zobowiązania do przygotowania artykułu, który zostanie opublikowany w monografii, o ile zgłoszenie zostanie przyjęte przez komitet organizacyjny sesji. Przyjęte w ten sposób referaty należy przesłać na adres mailowy kleryckiekolonaukowe@gmail.com w terminie do 11.05.2023 r.    

Więcej informacji na stronie seminarium.

ZOBACZ TAKŻE