Plan Warsztatów

PIĄTEK
15:30 rejestracja
16:30 Rozpoczęcie + rozśpiewka
18:00 Śpiew + krótka przerwa na herbatę
20:30 Eucharystia
21:30 Kolacja

SOBOTA
7:30 Śniadanie
8:30 Jutrznia
9:00 Emisja głosu
10:00 Kawa/herbata
10:30 Śpiew w sekcjach głosowych /zajęcia dla instrumentalistów
12:30 Eucharystia
13:30 Obiad
14:45 Konferencja
15:30 Śpiew /zajęcia dla instrumentalistów
18:00 Kolacja
19:00 Śpiew
20:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

NIEDZIELA
8:00 Śniadanie
9:00 Jutrznia
9:30 Śpiew
11:00 Kawa/Herbata
11:30 Śpiew
13:00 Obiad
14:15 Śpiew (ostateczne doszlifowanie)
16:00 Eucharystia w Parafii NMP Matki Kościoła