STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / KRAKOWSKI 23. DZIEŃ JUDAIZMU

Krakowski 23. Dzień Judaizmu

Krakowski 23. Dzień Judaizmu
TYP WYDARZENIA: Rada Dialogu,
DATA ROZPOCZĘCIA: 16-01-2020 GODZINA: 18:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 17-01-2020 GODZINA: 15:00
MIEJSCE: Kaplica UPJP2 przy ul. Franciszkańskiej 1 / Aula bł. Jakuba Strzemię przy ul. Franciszkańskiej 4
PARAFIA: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

WWW: https://radadialogu.diecezja.pl/aktualnosci/krakowski-23-dzien-judaizmu-16-17-01-2020/
E-MAIL: radadialogu@diecezja.pl

OPIS WYDARZENIA:

Hasło tegorocznego Dnia Judaizmu brzmi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8).

XXIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce przypada w piątek 17 stycznia i tego dnia o godz. 13.00 odbędzie się nabożeństwo z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego w kaplicy uniwersyteckiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Franciszkańskiej 1, natomiast dzień wcześniej, w czwartek 16 stycznia o godz. 18.00 w Auli bł. Jakuba Strzemię przy ul. Franciszkańskiej 4 odbędzie się spotkanie z udziałem kard. Stanisława Dziwisza i Przewodniczącego krakowskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Tadeusza Jakubowicza, którego tematem przewodnim będzie hasło tegorocznego Dnia Judaizmu: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8).

Fragmenty z listu bp. Rafała Markowskiego – Przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu Międzyreligijnego:

Obchody Dnia Judaizmu, które mają już stałe miejsce w kalendarzu liturgicznym wielu krajów europejskich, w naszej ojczyźnie odbywają się po raz dwudziesty trzeci. Dzień ten w swych założeniach jest inicjatywą wewnątrzkościelną, jednak w jego obchodach uczestniczą zapraszani przedstawiciele gmin żydowskich wraz z rabinami. Dzięki temu Dzień Judaizmu stanowi okazję do wspólnej refleksji nad potrzebą dialogu katolicko-judaistycznego, pogłębiania wzajemnego poznania i braterstwa oraz wspólnego świadectwa wiary w Boga wobec zsekularyzowanego świata. Jednak tegoroczny Dzień Judaizmu przypada w szczególnych okolicznościach, zbiega się bowiem z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Jedną z dróg prowadzących człowieka do refleksji nad światem, nad jego historią i przeznaczeniem, a także nad sobą, swoją godnością i swoim życiem, jest przeżywanie „dnia świętego”, obecnego w każdej kulturze i religii, w tym także w judaizmie i chrześcijaństwie. Dlatego tegorocznym hasłem Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce są słowa zaczerpnięte z Księgi Wyjścia: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować” (Wj 20,8).

Odnoszą się do izraelskiej praktyki szabatu i oznaczają dzień odpoczynku od pracy na cześć Boga. Księga Wyjścia teologicznie uzasadnia obowiązek świętowania szabatu Bożym odpoczynkiem po zakończeniu dzieła stworzenia. A zatem jest to nie tylko dzień odpoczynku, ale i uświęcenia, staje się bowiem znakiem przymierza z Bogiem. Treść szabatu wyraża więc powstrzymywanie się od pracy, lecz także przeżywanie łączności z Bogiem, wdzięczności za dzieło stworzenia oraz odkrywanie wartości świata i życia ludzkiego. Dokonuje się to w gronie rodziny i całej wspólnoty, przez co szabat niesie światło i radość dla całego Izraela.

Boże wezwanie do świętowania dnia świętego skierowane jest także do chrześcijan: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Fakt, że chrześcijaństwo przejęło tę biblijną praktykę, dowodzi jej niezwykłej wagi w życiu ludzkim. Chrześcijańska niedziela jest wypełnieniem soboty, tak jak wypełnieniem pism Starego Testamentu jest narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. Została ustanowiona na pamiątkę Jego zmartwychwstania. Niedziela więc w dużej mierze jest tym samym dla chrześcijan, co szabat dla Żydów. Można stwierdzić, że chrześcijaństwo przeniosło dzień święty z soboty na niedzielę, ale nie wyrzekło się starotestamentalnej tradycji świętego dnia poświęconego Bogu. Świętowanie niedzieli nie jest marginalnym świętem, ale wynika z Dekalogu i stanowi jedną z najbardziej elementarnych powinności moralnych wobec Boga. Tymczasem jesteśmy świadkami procesów świadczących o tym, że chrześcijanie tracą poczucie sakralności niedzieli. Wskazują na to liczby wiernych, którzy uczestniczą w niedzielnej Eucharystii. Może więc tegoroczne spotkanie z judaizmem, który przetrwał wieki bezdomności i prześladowań dzięki zachowywaniu szabatu, stanie się dla nas – chrześcijan inspiracją i duchowym ożywieniem.

„Pragnąłbym – mówił Jan Paweł II w 1999 r. – aby u świtu trzeciego tysiąclecia prawdziwy dialog między chrześcijanami i żydami przyczyniał się do tworzenia nowej cywilizacji, wspartej na jednym, świętym i miłosiernym Bogu, cywilizacji, która stanie się animatorką ludzkości pojednanej w miłości” (Jan Paweł II, Audiencja generalna, 28.04.1999).

Wszystkim pragnę wyrazić słowa uznania za wysiłki podejmowane na rzecz budowania dialogu judeochrześcijańskiego oraz relacji polsko-żydowskich. Jednocześnie wszystkich, którym bliski jest dialog międzyreligijny, serdecznie zapraszam do udziału w Dniu Judaizmu.

ZOBACZ TAKŻE