STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / KRAKOWSKI TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
TYP WYDARZENIA: Rada Dialogu,
DATA ROZPOCZĘCIA: 19-01-2020 GODZINA: 15:00
PARAFIA: Kraków, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II

ORGANIZATOR: Rada Dialogu
WWW: https://radadialogu.diecezja.pl/aktualnosci/krakowski-tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-18-25-01-2020/
E-MAIL: radadialogu@diecezja.pl

OPIS WYDARZENIA:

„Życzliwymi bądźmy” to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich.

Tydzień Modlitw obchodzony będzie od 18 do 25 stycznia. W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne  odbędzie się w niedzielę 19 stycznia o godzinie 15.00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. Na półkuli południowej, gdzie w styczniu zwykle trwają wakacje, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest zazwyczaj obchodzony w innym terminie, np. w okresie obejmującym święto Pięćdziesiątnicy (propozycja ruchu „Wiara i Ustrój” z 1926 r.), co również zyskuje rangę symbolu.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia (a właściwie oktawy). Jeszcze inne wybierają spośród tych ośmiu nabożeństw jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, świętowanych najczęściej w niedzielę. Należy tu podkreślić, że przypadająca w Tygodniu Modlitw niedziela ma szczególne znaczenie duszpasterskie.

Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do Ojca, „który widzi w ukryciu” (por. Mt 6,6).

ZOBACZ TAKŻE