STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / LITURGIA STACYJNA W BAZYLICE TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Liturgia stacyjna w Bazylice Trójcy Przenajświętszej

Liturgia stacyjna w Bazylice Trójcy Przenajświętszej
TYP WYDARZENIA: Kościoły Stacyjne 2021,
DATA ROZPOCZĘCIA: 02-03-2021 GODZINA: 19:30
PARAFIA: Kraków, Bazylika Mniejsza Świętej Trójcy

OPIS WYDARZENIA:

We wtorek, 2 marca o 19.30, bp Robert Chrząszcz odprawi Mszę św. w Bazylice Trójcy Przenajświętszej, która jest świątynią stacyjną na wzór rzymskiej Bazyliki św. Balbiny.

Bazylika św. Balbiny na Awentynie w Rzymie powstała w miejscu domu św. Balbiny, w którym chrześcijanie gromadzili się na modlitwę. Pod głównym ołtarzem znajduje się urna ze szczątkami św. Balbiny, św. Felicissimusa i innych męczenników. W górnej części ołtarza głównego umiejscowiono fresk „Odkupiciel w chwale pomiędzy świętymi Balbiną, Felicissimo i Kwirynem wraz z papieżem”.

Bazylika Świętej Trójcy należy do zakonu dominikanów. Współczesna świątynia została wzniesiona na miejscu gotyckiej, która spłonęła podczas pożaru Krakowa w 1850 roku. W tym kościele spowiadała się królowa Bona, która podarowała mu swój ślubny diadem. W prezbiterium znajduje się ołtarz zaprojektowany przez Mariana Pavoniego, obok niego płyta nagrobna księcia Leszka Czarnego. Karol Wojtyła wielokrotnie odwiedzał Kościół Świętej Trójcy i modlił się przy grobie św. Jacka Odrowąża. Jako biskup każdego roku odprawiał tu Mszę św. z okazji Tygodnia Ekumenicznego. Jan Paweł II podczas pielgrzymek do ojczyzny dwukrotnie odwiedził bazylikę: w 1991 i 2002 roku.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE